usergroup.create

Opis

object usergroup.create(object/array userGroups)

Ta metoda pozwala na tworzenie nowych grup użytkowników.

Ta metoda jest dostępna tylko dla typu użytkownika Super admin. Uprawnienia do wywołania metody można cofnąć w ustawieniach ról użytkownika. Zobacz Role użytkowników aby uzyskać więcej informacji.

Parametry

(object/array) Grupy użytkowników do utworzenia.

Oprócz standardowych właściwości grupy użytkowników, metoda akceptuje następujące parametry.

Parametr Typ Opis
rights object/array Uprawnienia przypisane do grupy
tag_filters array Uprawnienia oparte na znacznikach przypisane do grupy
users object/array Użytkownicy do dodania do grupy użytkowników.

Użytkownik musi mieć zdefiniowaną właściwość userid.

Zwracane wartości

(object) Zwraca obiekt zawierający identyfikatory utworzonych grup użytkowników we właściwości usrgrpids. Kolejność zwróconych identyfikatorów odpowiada kolejności przekazanych grup użytkowników.

Przykłady

Tworzenie grupy użytkowników

Utwórz grupę użytkowników, która odmawia dostępu do grupy hostów "2", i dodaj do niej użytkownika.

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usergroup.create",
      "params": {
        "name": "Operation managers",
        "rights": {
          "permission": 0,
          "id": "2"
        },
        "users": [
          {"userid": "12"}
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "usrgrpids": [
          "20"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zobacz także

Źródło

CUserGroup::create() w ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.