Table of Contents

7 Obsługa dużych plików

Obsługa dużych plików, często skracana do LFS, to termin odnoszący się do zdolności do pracy z plikami większymi niż 2 GB na systemach 32-bitowych. Od wersji Zabbix 2.0 dodano obsługę dużych plików. Ta zmiana dotyczy co najmniej monitorowania plików logów i wszystkich pozycji vfs.file.*. Obsługa dużych plików zależy od możliwości systemu w czasie kompilacji Zabbix, ale jest całkowicie wyłączona na systemach Solaris 32-bitowych ze względu na niezgodność z procfs i swapctl.