15 Parametry modbus.get

Przegląd

Poniższa tabela przedstawia szczegóły parametrów pozycji modbus.get[].

Parametry

Parametr Opis Domyślnie Przykład
endpoint Protokół i adres punktu końcowego, określony jako protocol://connection_string

Możliwe wartości parametru protocol: rtu, ascii (tylko Agent 2), tcp

Format ciągu połączenia:

dla tcp - address:port
dla linii szeregowej: rtu, ascii - port_name:speed:params
gdzie
'speed' - 1200, 9600 itp.
'params' - bity danych (5,6,7 lub 8), parzystość (n,e lub o dla brak/parzyste/nieparzyste), bity stopu (1 lub 2)
protocol: brak

protokół rtu/ascii:
port_name: brak
speed: 115200
params: 8n1

protokół tcp:
address: brak
port: 502
tcp://192.168.6.1:511
tcp://192.168.6.2
tcp://[::1]:511
tcp://::1
tcp://localhost:511
tcp://localhost
rtu://COM1:9600:8n
ascii://COM2:1200:7o2
rtu://ttyS0:9600
ascii://ttyS1
slave id Adres Modbus urządzenia, dla którego jest przeznaczony (1 do 247), patrz Przewodnik implementacji wiadomości MODBUS (strona 23)

urządzenie tcp (nie GW) zignoruje pole
dla szeregowej: 1

tcp: 255 (0xFF)
2
function Pusty lub wartość obsługiwanego funkcji:

1 - Odczyt cewki,
2 - Odczyt wejścia dyskretnego,
3 - Odczyt rejestrów przechowywanych,
4 - Odczyt rejestrów wejściowych
pusty 3
address Adres pierwszego rejestru, cewki lub wejścia.

Jeśli 'function' jest pusty, to 'address' powinien być w zakresie:
cewka - 00001 - 09999
wejście dyskretne - 10001 - 19999
rejestr wejściowy - 30001 - 39999
rejestr przechowywany - 40001 - 49999

Jeśli 'function' nie jest pusty, pole 'address' będzie od 0 do 65535 i używane bez modyfikacji (PDU)
pusty parametr function: 00001

niepusty parametr function: 0
9999
count Ilość sekwencyjnych obiektów 'type', które zostaną odczytane z urządzenia, gdzie:

dla cewki lub wejścia dyskretnego 'type' = 1 bit
dla innych przypadków: (liczba*type)/2 = rzeczywista liczba rejestrów do odczytu
Jeśli 'offset' nie jest równy 0, wartość zostanie dodana do 'real count'
Akceptowalny zakres dla 'real count' to 1:65535
1 2
type Typ danych:

dla Odczytu Cewki i Odczytu Wejścia Dyskretnego - bit

dla Odczytu Rejestrów Przechowywanych i Odczytu Rejestrów Wejściowych:
int8 - 8 bitów
uint8 - 8 bitów (bez znaku)
int16 - 16 bitów
uint16 - 16 bitów (bez znaku)
int32 - 32 bity
uint32 - 32 bity (bez znaku)
float - 32 bity
uint64 - 64 bity (bez znaku)
double - 64 bity
bit
uint16
uint64
endianness Typ kolejności bajtów:
be - Big Endian
le - Little Endian
mbe - Mid-Big Endian
mle - Mid-Little Endian

Ograniczenia:
dla 1 bitu - be
dla 8 bitów - be,le
dla 16 bitów - be,le
be le
offset Liczba rejestrów, począwszy od 'address', których wynik zostanie odrzucony.

Rozmiar każdego rejestru to 16 bitów (potrzebne do obsługi urządzeń, które nie obsługują dostępu do odczytu losowego).
0 4