graph.delete

Opis

object graph.delete(array graphIds)

Ta metoda pozwala na usuwanie wykresów

Ta metoda jest dostępna tylko dla użytkowników typu Admin i Super admin. Uprawnienia do wywoływania metody można odebrać w ustawieniach roli użytkownika. Zobacz Role użytkownika po więcej informacji.

Parametery

(array) ID wykresów do usunięcia.

Zwracane wartości

(object) Zwraca obiekt zawierający identyfikatory usuniętych wykresów we właściwości graphids.

Przykłady

Usuwanie wiele wykresów

Usuń dwa wykresy.

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.delete",
      "params": [
        "652",
        "653"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652",
          "653"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Źródło

CGraph::delete() w ui/include/classes/api/services/CGraph.php.