23 URL

Opis

Te parametry i możliwe wartości właściwości dla odpowiednich obiektów pola widżetu pulpitu pozwalają skonfigurować widżet URL w metodach dashboard.create i dashboard.update.

Właściwości widżetu fields nie są walidowane podczas tworzenia lub aktualizacji pulpitu. Pozwala to użytkownikom modyfikować wbudowane widżety i tworzyć niestandardowe widżety, ale wprowadza również ryzyko nieprawidłowego tworzenia lub aktualizacji widżetów. Aby zapewnić pomyślne utworzenie lub aktualizację widżetu URL, należy odwołać się do wymagań dotyczących parametrów przedstawionych w poniższych tabelach.

Parametry

Poniższe parametry są obsługiwane dla widżetu URL.

Parametr typ nazwa wartość
Interwał odświeżania 0 rf_rate
URL
(wymagane)
1 url Poprawny ciąg URL.
Pozycja dynamiczna 0 dynamic

Przykłady

Poniższe przykłady mają na celu jedynie opisanie konfiguracji obiektów pól widżetu pulpitu dla widżetu Adres URL. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania pulpitu nawigacyjnego, zobacz dashboard.create.

Konfiguracja widżetu URL

Skonfiguruj widżet URL, który wyświetla stronę główną podręcznika Zabbix.

Zapytanie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "url",
                "name": "URL",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "url",
                    "value": "https://www.zabbix.com/documentation/6.0/en"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Odpowiedź:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zobacz także