You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Ginys del tauler

Vista general

Aquesta secció proporciona els detalls dels paràmetres que són habituals per als ginys tauler de control.

Paràmetres comuns

Els paràmetres següents són comuns per a cada giny:

Nom Introduïu un nom de giny.
Interval d'actualització Configura l'interval d'actualització predeterminat. Els intervals d'actualització predeterminats dels ginys van des de Sense actualització fins a 15 minuts, depenent del tipus de giny. Per exemple: Sense actualització per al giny d'URL, 1 minut per al giny del registre d'accions, 15 minuts per al giny del rellotge.
Mostra la capçalera Marqueu la casella de selecció per mostrar la capçalera de manera permanent.
Quan és desmarcada, la capçalera s'amaga per estalviar espai i només llisca cap amunt i torna a ser visible quan el ratolí es col·loca sobre el giny, tant en els modes de visualització com d'edició. També és semivisible quan arrossegueu un giny a un lloc nou.

Els intervals d'actualització d'un giny es poden establir amb un valor predeterminat per a tots els usuaris corresponents i també cada usuari pot establir el seu propi valor d'interval d'actualització:

  • Per establir un valor predeterminat per a tots els usuaris corresponents, canvieu al mode d'edició (feu clic al botó Edita el tauler de control, cerqueu el giny adequat, feu clic al botó Editar per obrir el formulari d'edició d'un giny) i trieu l'interval d'actualització necessari de la llista desplegable.
  • Es pot establir un interval d'actualització únic per a cada usuari per separat en el mode de visualització fent clic a per a un estri determinat.

L'interval d'actualització únic establert per un usuari té prioritat sobre la configuració del giny i, un cop establert, sempre es conserva quan es modifica la configuració del giny.

Per veure paràmetres específics per a cada giny, aneu a les pàgines individuals de ginys per a:

Dynamic widgets

Some widgets have the Override host and Time period configuration parameters. These parameters can be used to configure a single data source to control the data displayed in one or multiple widgets without reconfiguring the widgets.

Host groups, Hosts, Item

The Host groups, Hosts and Item parameters allow selecting either the respective entities or a data source containing either host groups, hosts or items for which the widget can display data. For Host groups and Item parameters, the data source can be a compatible widget from the same dashboard. For Hosts parameter, the data source can be a compatible widget from the same dashboard or the dashboard itself.

Override host

The Override host parameter sets a data source containing a host for which the widget can display data. The data source can be a compatible widget from the same dashboard or the dashboard itself.

To specify a compatible widget as the data source (see individual widget pages for compatibility information), enter the name of the widget and select it. The Override host field is auto-complete, so starting to type the name of the widget will offer a dropdown of matching widget names. Alternatively, click the Select button (or the dropdown button and then "Widget") to open a pop-up containing widgets available for selection.

To specify a dashboard as the data source, click the dropdown button and then "Dashboard". After configuring the widget and saving the dashboard, the Host field (for selecting a host) will appear at the top of the dashboard.

The widget will display an error if the host specified in the data source does not have the entity (item, graph, map, etc.) configured in the widget or if the user does not have the necessary permissions to the host.

Time period

The Time period parameter sets a data source containing a time period for which the widget can display data. The data source can be a compatible widget from the same dashboard, the dashboard itself, or the widget itself.

To specify a dashboard as the data source, set Time period to "Dashboard". After configuring the widget and saving the dashboard, the Time period selector will appear at the top of the dashboard.

To specify a compatible widget as the data source (see individual widget pages for compatibility information), set Time period to "Widget", enter the name of the widget and select it. The Widget field is auto-complete, so starting to type the name of the widget will offer a dropdown of matching widget names. Alternatively, click the Select button to open a pop-up containing widgets available for selection.

To specify the widget itself as the data source, set Time period to "Custom" and enter or select the start and end of the time period. After configuring the widget, compatible widgets can use it as a data source.

Widget compatibility

Some widgets can broadcast configuration data to other widgets, some can listen for data, and some can do both. For example:

  • Action log widget can only retrieve time period data from Graph, Graph (classic), and Graph prototype widgets;
  • Geomap widget can broadcast host group and host data to widgets that listen for it (Data overview, Honeycomb, etc.); it can also listen for host group and host data from widgets that broadcast it (Honeycomb, Problem hosts, etc.).
  • Clock widget cannot broadcast or listen for any data.

The following table outlines the broadcasting and listening capabilities of each widget.

Widget Broadcasts Listens
Action log - Time period
Clock - -
Data overview - Host groups, Hosts
Discovery status - -
Favorite graphs - -
Favorite maps - -
Gauge - Items
Geomap Host groups, Hosts Host groups, Hosts
Graph Time period Time period
Graph (classic) Time period Items, Graphs, Time period
Graph prototype Time period Time period
Honeycomb Hosts, Items Host groups, Hosts
Host availability - Host groups
Host navigator Hosts Host groups
Item history Items Time period
Item navigator Items Host groups, Hosts
Item value - Items, Time period
Map Host groups, Hosts Maps
Map navigation tree Maps -
Pie chart - Time period
Problem hosts Host groups, Hosts Host groups
Problems Events Host groups, Hosts
Problems by severity Host groups Host groups, Hosts
SLA report - -
System information - -
Top hosts Hosts Host groups, Hosts
Top triggers - Time period
Trigger overview - Host groups, Hosts
URL - -
Web monitoring Host groups Host groups, Hosts
Widget states

When a widget has been configured to listen for data from another widget, which is not broadcasting this data, the widget will enter the Awaiting data state.

When a widget has been configured to listen for data from another widget, which has been deleted, replaced with an incompatible widget, or moved to another dashboard page, the widget will enter the Referred widget is unavailable state.