23 URL

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny URL als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels fields del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny URL, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny d'URL.

Paràmetre tipus nom valor
Interval de refresc 0 rf_rate 0 - (per defecte) Sense refresc;
10 - 10 segonds;
30 - 30 segonds;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
URL
(necessari)
1 url Cadena URL vàlida.
Element dinàmic 0 dinàmic 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny URL. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny URL

Configureu un giny URL que ensenyi la pàgina d'inici del manual Zabbix.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "url",
                "name": "URL",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "url",
                    "value": "https://www.zabbix.com/documentation/6.0/en"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també