grafiek.verwijderen

Beschrijving

object graph.delete(array graphIds)

Met deze methode kunnen grafieken worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen grafieken.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde grafieken bevat onder de eigenschap graphids.

Voorbeelden

Meerdere grafieken verwijderen

Verwijder twee grafieken.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.delete",
      "params": [
        "652",
        "653"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652",
          "653"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CGraph::delete() in ui/include/classes/api/services/CGraph.php.