hostinterface.delete

Beschrijving

object hostinterface.delete(array hostInterfaceIds)

Met deze methode kunnen hostinterfaces worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de hostinterfaces om te verwijderen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde host bevat interfaces onder de eigenschap interfaceids.

Voorbeelden

Een hostinterface verwijderen

Verwijder de hostinterface met ID 30062.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.delete",
      "params": [
        "30062"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30062"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostInterface::delete() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.