itemprototype.delete

Beschrijving

object itemprototype.delete(array itemPrototypeIds)

Met deze methode kunnen prototypen van items worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de item-prototypes die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van het verwijderde item bevat prototypes onder de eigenschap prototypeids.

Voorbeelden

Meerdere item-prototypes verwijderen

Verwijder prototypes van twee items.
Afhankelijke item prototypes worden automatisch verwijderd als master item of item prototype is verwijderd.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.delete",
      "params": [
        "27352",
        "27356"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "prototypeids": [
          "27352",
          "27356"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CItemPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php.