usergroup.create

Descripció

object usergroup.create(object/array userGroups)

Aquest mètode permet crear nous grups d'usuaris.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Grups d'usuaris a crear.

A més de les propietats estàndard del grup d'usuaris, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
rights object/array Permisos per assignar al grup.
tag_filters array Permisos basats en etiquetes per assignar al grup.
users object/array Usuaris per afegir al grup d'equips.

L'usuari ha de tindre la propietat userid establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels grups d'usuaris creats segons la propietat usrgrpids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels usuaris de grups donats.

Exemples

Crear un grup d'usuaris

Crear un grup d'usuaris que no permeti pas l'accés al grup d'equips "2", i afegir-hi un usuari.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usergroup.create",
      "params": {
        "name": "Operation managers",
        "rights": {
          "permission": 0,
          "id": "2"
        },
        "users": [
          {"userid": "12"}
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "usrgrpids": [
          "20"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUserGroup::create() in ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.