> Objecte grup d'usuaris

Els següents objectes són relacionats amb l'API usergroup.

Grup d'usuaris

L'obecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
usrgrpid string (només lectura) ID del grup d'usuaris.
name
(obligatori)
string Nom del grup d'usuaris.
debug_mode integer Indica si el mode de depuració és activat o desactivat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) desactivat;
1 - activat.
gui_access integer Mètode d'autenticació de la GUI per a usuaris del grup.

Valors possibles:
0 - (per defecte) mètode d'autenticació predeterminat del sistema;
1 - autenticació interna;
2 - Empreu l'autenticació LDAP; 3 - accés desactivat.
users_status integer Indica si el grup d'usuaris és actiu o no .

Valors possibles:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Permisos

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
id
(obligatori)
string ID del grup d'equips on afegir-hi els permisos.
permission
(obligatori)
integer Nivell d'accés al grup d'equips.

Valors possibles :
0 - accés rebutjat;
2 - accés de només lectura ;
3 - accés de lectura i escriptura.

Permisos basats en etiquetes

L'objecte té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
groupid
(obligatori)
string ID del grup d'equips on afegir-hi els permisos.
tag string Nom de l'etiqueta.
value string Valor de l'etiqueta.