iconmap.get

Descripció

integer/array iconmap.get(object parameters)

El mètode permet recuperar mapes d'icones els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
iconmapids string/array Torna només els mapes d'icones amb els identificadors donats.
sysmapids string/array Torna només els mapes d'icones emprats als mapes donats.
selectMappings query Torna una propietat mappings amb els mapes d'icones emprats.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats de les dades.

Els valors admesos són: iconmapid i name.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar un mapa d'icones

Recupera tota la informació del mapa d'icones "3".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "iconmap.get",
      "params": {
        "iconmapids": "3",
        "output": "extend",
        "selectMappings": "extend"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "mappings": [
            {
              "iconmappingid": "3",
              "iconmapid": "3",
              "iconid": "6",
              "inventory_link": "1",
              "expression": "server",
              "sortorder": "0"
            },
            {
              "iconmappingid": "4",
              "iconmapid": "3",
              "iconid": "10",
              "inventory_link": "1",
              "expression": "switch",
              "sortorder": "1"
            }
          ],
          "iconmapid": "3",
          "name": "Host type icons",
          "default_iconid": "2"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CIconMap::get() in ui/include/classes/api/services/CIconMap.php.