Table of Contents

> Token-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de token API.

Token

Het token-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tokenid string (alleen-lezen) ID van het token.
name
(vereist)
string Naam van het token.
description tekst Beschrijving van het token.
userid string (alleen-lezen voor update) Een gebruiker waaraan het token is toegewezen.

Standaard: huidige gebruiker.
lastaccess timestamp (alleen-lezen) Meest recente datum en tijd waarop het token is geauthenticeerd.

Nul als het token nog nooit is geauthenticeerd.
status integer Tokenstatus.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) ingeschakeld token;
1 - uitgeschakeld token.
expires_at timestamp Datum en tijd waarop het token vervalt.

Nul voor tokens die nooit verlopen.
created_at timestamp (alleen-lezen) Creatiedatum en -tijd van het token.
creator_userid string (alleen-lezen) De gebruiker die het token heeft aangemaakt.

Let op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optionele parametercombinatie anders is.