This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

> Token-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de token API.

Token

Het tokenobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tokenid string (alleen-lezen) ID van het token.
name
(verplicht)
string Naam van het token.
description text Beschrijving van het token.
userid string (alleen-lezen voor update) Een gebruiker waaraan het token is toegewezen.

Standaard: huidige gebruiker.
lastaccess timestamp (alleen-lezen) Meest recente datum en tijd waarop het token is geverifieerd.

Nul als het token nooit is geverifieerd.
status integer Tokenstatus.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) ingeschakeld token;
1 - uitgeschakeld token.
expires_at timestamp Vervaldatum en tijd van token.

Nul voor tokens die nooit verlopen.
created_at timestamp (alleen-lezen) Aanmaakdatum en tijd van token.
creator_userid string (alleen-lezen) De maker-gebruiker van het token.