Table of Contents

> Objecte token

Els següents objectes són relacionats amb l'API token.

Token

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tokenid string (només lectura) Identificador de token.
name
(obligatori)
string Nom del token.
description text Descripció del token.
userid string (només lectura per a l'actualització) Usuari a qui s'ha assignat el token.

Per defecte: usuari actual.
lastaccess timestamp (només lectura) Data i hora més recents en què s'ha autenticat el token.

Zero si el token no s'ha autenticat mai.
status integer Estat del token.

Valors possibles:
0 - (per defecte) token activat;
1 - token desactivat.
expires_at timestamp Data i hora de caducitat del token.

Zero per als tokens que no caduquen mai.
created_at timestamp (només lectura) Data i hora en què es va crear el token.
creator_userid string (només lectura) L'usuari que ha creat el token.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.