Table of Contents

7 Suport de fitxers grans

El suport de fitxers grans, sovint abreujat LFS (Large File Support), és el terme que designa la possibilitat de treballar amb els arxius de més de 2Go amb sistemes d'explotació de 32 bits. A partir de la versió 2.0 de Zabbix, s'ha afegit el suport de de fitxers grans. Aquesta modificació afecta, com a mínim, el monitoratge de l'arxiu de registre i tots els elements vfs.file.*. El suport d'arxius grans depen de la capacitat del sistema al moment de la compilació de Zabbix, però és desactivada sota Solaris 32 bits perquè és incompatible amb procfs i swapctl.