1 Elements suportats per la plataforma

La taula de sota mostra el suport dels elements de l'agent Zabbix sota les diferents plataformes:

  • Els elements marcats amb "X" tenen suport, aquells marcats amb "-" no es tenen pas.
  • Si un element és marcat amb "** ?**", no sabem si té suport o no.
  • Si un element és marcat amb "r", vol dir que calen privilegis de root.
  • Els paràmetres entre claus angulars <comme_ceci> són opcionals.

Els elements només de Windows de l'agent Zabbix no són pas inclosos en aquestsa taula.

NetBSD ▼▼
OpenBSD ▼▼
Mac OS X ▼▼
Tru64 ▼▼
AIX ▼▼
HP-UX ▼▼
Solaris ▼▼
FreeBSD ▼▼
Linux 2.6 (i versions posteriors) ▼▼
Linux 2.4 ▼▼
Windows ▼▼
▼ Item ▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
agent.hostmetadata X X X X X X X X X X X
agent.hostname X X X X X X X X X X X
agent.ping X X X X X X X X X X X
agent.variant X X X X X X X X X X X
agent.version X X X X X X X X X X X
kernel.maxfiles - X X X - - - ? X X X
kernel.maxproc - - X X X - - ? X X X
kernel.openfiles - X X ? ? ? ? ? ? ? ?
log[file,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] X4 X X X X X X X X X X
persistent_dir - X X X X X X X X X X
log.count[file,<regexp>,<encoding>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] X4 X X X X X X X X X X
persistent_dir - X X X X X X X X X X
logrt[file_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] X4 X X X X X X X X X X
persistent_dir - X X X X X X X X X X
logrt.count[file_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxproclines>,<mode>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] X4 X X X X X X X X X X
persistent_dir - X X X X X X X X X X
modbus.get[endpoint,<slave id>,<function>,<address>,<count>,<type>,<endianness>,<offset>] X X X - - - - - - - -
net.dns[<ip>,zone,<type>,<timeout>,<count>,<protocol>] X X X X X X X X X X X
net.dns.record[<ip>,zone,<type>,<timeout>,<count>,<protocol>] X X X X X X X X X X X
net.if.collisions[if] - X X X X - X - X X r
net.if.discovery X X X X X X X - - X X
net.if.in[if,<mode>] X X X X X X 1 X - X X r
mode bytes (par défaut) X X X X X 2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X 2 X X - X X r
dropped X X X X - X - - X X r
overruns - X X - - - - - - - -
frame - X X - - - - - - - -
compressed - X X - - - - - - - -
multicast - X X - - - - - - - -
net.if.out[if,<mode>] X X X X X X 1 X - X X r
mode bytes (per defecte) X X X X X 2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X 2 X X - X X r
dropped X X X - - X - - - - -
overruns - X X - - - - - - - -
collision - X X - - - - - - - -
carrier - X X - - - - - - - -
compressed - X X - - - - - - - -
net.if.total[if,<mode>] X X X X X X 1 X - X X r
mode bytes (per defecte) X X X X X 2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X 2 X X - X X r
dropped X X X - - X - - - - -
overruns - X X - - - - - - - -
compressed - X X - - - - - - - -
net.tcp.listen[port] X X X X X - - - X - -
net.tcp.port[<ip>,port] X X X X X X X X X X X
net.tcp.service[service,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.tcp.service.perf[service,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.tcp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<state>] X7 X X - - - - - - - -
net.udp.listen[port] - X X X X - - - X - -
net.udp.service[service,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.udp.service.perf[service,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.udp.socket.count[<laddr>,<lport>,<raddr>,<rport>,<state>] X7 X X - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
proc.cpu.util[<name>,<user>,<type>,<cmdline>,<mode>,<zone>] - X X - X 3 - - - - - -
type total (per defecte) - X X - X - - - - - -
user - X X - X - - - - - -
system - X X - X - - - - - -
mode avg1 (per defecte) - X X - X - - - - - -
avg5 - X X - X - - - - - -
avg15 - X X - X - - - - - -
zone current (per defecte) - - - - X - - - - - -
all - - - - X - - - - - -
proc.mem[<name>,<user>,<mode>,<cmdline><memtype>] - X X X X 3 - X X - X X
mode sum (per defecte) - X X X X - X X - X X
avg - X X X X - X X - X X
max - X X X X - X X - X X
min - X X X X - X X - X X
memtype - X X X X - X - - - -
proc.num[<name>,<user>,<state>,<cmdline>,<zone>] X X X X X 3 X X X - X X
state all (per defecte) - X X X X X X X - X X
disk - X X X - - - - - X X
sleep - X X X X X X X - X X
zomb - X X X X X X X - X X
run - X X X X X X X - X X
trace - X X X - - - - - X X
cmdline - X X X X X X X - X X
zone current (per defecte) - - - - X - - - - - -
all - - - - X - - - - - -
sensor[device,sensor,<mode>] - X X - - - - - - X -
system.boottime - X X X X - - - X X X
system.cpu.discovery X X X X X X X X X X X
system.cpu.intr - X X X X - X - - X X
system.cpu.load[<cpu>,<mode>] X X X X X X X X X X X
cpu all (per defecte) X X X X X X X X X X X
percpu X X X X X X X - X X X
mode avg1 (per defecte) X X X X X X X X X X X
avg5 X X X X X X X X X X X
avg15 X X X X X X X X X X X
system.cpu.num[<type>] X X X X X X X - X X X
type online (per defecte) X X X X X X X - X X X
max - X X X X - - - X - -
system.cpu.switches - X X X X - X - - X X
system.cpu.util[<cpu>,<type>,<mode>,<logical_or_physical>] X X X X X X X X - X X
type user (par défaut) - X X X X X X X - X X
nice - X X X - X - X - X X
idle - X X X X X X X - X X
system (per defecte sota Windows) X X X X X X X X - X X
iowait - - X - X - X - - - -
interrupt - - X X - - - - - X -
softirq - - X - - - - - - - -
steal - - X - - - - - - - -
guest - - X - - - - - - - -
guest_nice - - X - - - - - - - -
mode avg1 (per defecte) X X X X X X X X - X X
avg5 X X X X X X X - - X X
avg15 X X X X X X X - - X X
logical_or_physical logical (par défaut) - - - - - - X - - - -
physical - - - - - - X - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
system.hostname[<type>,<transform>] X X X X X X X X X X X
system.hw.chassis[<info>] - X X - - - - - - - -
system.hw.cpu[<cpu>,<info>] - X X - - - - - - - -
system.hw.devices[<type>] - X X - - - - - - - -
system.hw.macaddr[<interface>,<format>] - X X - - - - - - - -
system.localtime[<type>] X X X X X X X X X X X
type utc (per defecte) X X X X X X X X X X X
local X X X X X X X X X X X
system.run[command,<mode>] X X X X X X X X X X X
mode wait (per defecte) X X X X X X X X X X X
nowait X X X X X X X X X X X
system.stat[resource,<type>] - - - - - - X - - - -
system.sw.arch X X X X X X X X X X X
system.sw.os[<info>] - X X - - - - - - - -
system.sw.packages[<package>,<manager>,<format>] - X X - - - - - - - -
system.swap.in[<device>,<type>]
(especificar un perifèric no s'admet pas sota Linux)
- X X - X - - - - X -
type
(les pàgines no funcionen pas si
l'aparell no s'especifica)
count (per defecte sota tot excepte Linux) - X X - X - - - - X -
sectors - X X - - - - - - - -
pages (per defecte sota Linux) - X X - X - - - - X -
system.swap.out[<device>,<type>]
(l'especificació d'un perifèric no és admesa excepte sota Linux)
- X X - X - - - - X -
type
(les pàgines no funcionaran si
no s'ha especificat l'aparell)
count (per defecte sota tot excepte Linux) - X X - X - - - - X -
sectors - X X - - - - - - - -
pages (per defecte sota Linux) - X X - X - - - - X -
system.swap.size[<device>,<type>]
(l'especificació d'un perifèric només s'admet amb FreeBSD; per les altres plataformes ha d'ésser buit o "all")
X X X X X - X X - X -
type free (per defecte) X X X X X - X X - X -
total X X X X X - X X - X -
used X X X X X - X X - X -
pfree X X X X X - X X - X -
pused X 6 X X X X - X X - X -
system.uname X X X X X X X X X X X
system.uptime X X X X X - X ? X X X
system.users.num - X X X X X X X X X X
systemd.unit.discovery - X X - - - - - - - -
systemd.unit.get - X X - - - - - - - -
systemd.unit.info - X X - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
vfs.dev.discovery - X X - - - - - - - -
vfs.dev.read[<device>,<type>,<mode>] - X X X X - X - - X -
type sectors - X X - - - - - - - -
operations (per defecte sota OpenBSD, AIX) - X X X X - X - - X -
bytes (per defecte sota Solaris) - - - X X - X - - X -
sps (per defecte sota Linux) - X X - - - - - - - -
ops - X X X - - - - - - -
bps (per defecte sota FreeBSD) - - - X - - - - - - -
mode
(compatible només amb
type dans : sps, ops, bps)
avg1 (per defecte) - X X X - - - - - - -
avg5 - X X X - - - - - - -
avg15 - X X X - - - - - - -
vfs.dev.write[<device>,<type>,<mode>] - X X X X - X - - X -
type sectors - X X - - - - - - - -
operations (per defecte sota OpenBSD, AIX) - X X X X - X - - X -
bytes (per defecte sota Solaris) - - - X X - X - - X -
sps (per defecte sota Linux) - X X - - - - - - - -
ops - X X X - - - - - - -
bps (per defecte sota FreeBSD) - - - X - - - - - - -
mode
(compatible només amb
type dans : sps, ops, bps)
avg1 (per defecte) - X X X - - - - - - -
avg5 - X X X - - - - - - -
avg15 - X X X - - - - - - -
vfs.dir.count[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<types_incl>,<types_excl>,<max_depth>,<min_size>,<max_size>,<min_age>,<max_age>,<regex_excl_dir>] X X X X X X X X X X X
vfs.dir.get[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<types_incl>,<types_excl>,<max_depth>,<min_size>,<max_size>,<min_age>,<max_age>,<regex_excl_dir>] X X X X X X X X X X X
vfs.dir.size[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<mode>,<max_depth>,<regex_excl_dir>] X X X ? ? ? ? ? ? ? ?
vfs.file.cksum[file,<mode>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.contents[file,<encoding>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.exists[file,<types_incl>,<types_excl>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.get[file] X X X X X X X X X X X
vfs.file.md5sum[file] X X X X X X X X X X X
vfs.file.owner[file,<ownertype>,<resulttype>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.permissions[file] - X X ? ? ? ? ? ? ? ?
vfs.file.regexp[file,regexp,<encoding>,<start line>,<end line>,<output>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.regmatch[file,regexp,<encoding>,<start line>,<end line>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.size[file,<mode>] X X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
vfs.file.time[file,<mode>] X X X X X X X X X X X
mode modify (per defecte) X X X X X X X X X X X
access X X X X X X X X X X X
change X5 X X X X X X X X X X
vfs.fs.discovery X X X X X X X - X X X
vfs.fs.get X X X X X X X - X X X
vfs.fs.inode[fs,<mode>] - X X X X X X X X X X
mode total (per defecte) - X X X X X X X X X X
free - X X X X X X X X X X
used - X X X X X X X X X X
pfree - X X X X X X X X X X
pused - X X X X X X X X X X
vfs.fs.size[fs,<mode>] X X X X X X X X X X X
mode total (per defecte) X X X X X X X X X X X
free X X X X X X X X X X X
used X X X X X X X X X X X
pfree X X X X X X X X X X X
pused X X X X X X X X X X X
vm.memory.size[<mode>] X X X X X X X X X X X
mode total (per defecte) X X X X X X X X X X X
active - - - X - X - - X X X
anon - - - - - - - - - - X
buffers - X X X - - - - - X X
cached X X X X - - X - - X X
exec - - - - - - - - - - X
file - - - - - - - - - - X
free X X X X X X X X X X X
inactive - - - X - - - - X X X
pinned - - - - - - X - - - -
shared - X - X - - - - - X X
wired - - - X - - - - X X X
used X X X X X X X X X X X
pused X X X X X X X X X X X
available X X X X X X X X X X X
pavailable X X X X X X X X X X X
web.page.get[host,<path>,<port>] X X X X X X X X X X X
web.page.perf[host,<path>,<port>] X X X X X X X X X X X
web.page.regexp[host,<path>,<port>,regexp,<length>,<output>] X X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Veieu també una descripció de vm.memory.size_parameters.

Notes de peu de pàgina

1 Els elements net.if.in, net.if.out et net.if.total no proveeixen estadístiques de les interfícies de (per exemple, lo0).

2 Aquests valors per aquests elements no s'admeten per les interfícies de loopback sota sistemes Solaris fins a Solaris 10 6/06, doncs les estadístiques d'octet, d'error i d'ús no s'emmagatzemen pas i/o reporten per el kernel. Tanmateix, si monitoreu un sistema Solaris via net-snmp, els valors es poden reenviar doncs net-snmp conté el codi heretat de cmu-snmp tan antic com 1997 qui, en no llegir els valors de bytes de les estadístiques de la interfície, retorna el comptador de paquets (que existeix a les interfícies de loopbak) multiplicat per un valor arbitrari de 308. Això suposa que la longitud mitjana d'un paquet és de 308 octets, que és una estimació massa aproximada doncs el límit MTU dels sistemes Solaris per les interfícies de loopback és de 8892 octets. Aquests valors no han de considerar-se pas correctes o gaire precisos. Són estimacions. L'agent Zabbix no fa pas cap treball de conjectura, però net-snmp retornarà un valor per aquests camps.

3 La línia de comandes sota Solaris, obtinguda a partir de de /proc/pid/psinfo, es limita a 80 octets i conté la línia de comandes tal com era quan el procés va engegar.

4 No suportat per al registre d'esdeveniments de Windows.

5 Sota Windows XP, vfs.file.time[file,change] pot ésser igual a vfs.file.time[file,access].

6 Suportat només per l'agent Zabbix 2 ; no suportat per l'agent Zabbix.

7 Suportat només per l'agent Zabbix 2 sota Windows 64 bits ; no suportat per l'agent Zabbix.