This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Pozycje wspierane przez platformę

Tabela przedstawia wsparcie dla pozycji agenta Zabbix na różnych platformach:

  • Pozycje zaznaczone przy pomocy "X" są wspierane, natomiast te z "-" nie są wspierane.
  • Jeżeli pozycja jest oznaczona przy pomocy "?", nie jest wiadome, czy jest wspierana czy też nie.
  • Jeżeli pozycja jest oznaczona przy pomocy "r", oznacza to, że są wymagane uprawnienia root.
  • Parametry, które są wpisane w nawiasach ostrych <jak_ten> są opcjonalne.

Pozycje agent Zabbix dla Windows nie są zawarte w tej tabeli.

NetBSD
OpenBSD ▼▼
Mac OS X ▼▼
Tru64 ▼▼
AIX ▼▼
HP-UX ▼▼
Solaris ▼▼
FreeBSD ▼▼
Linux 2.6 (i nowsze) ▼▼
Linux 2.4 ▼▼
Windows ▼▼
Parametr / system ▼▼
▼▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
agent.hostname X X X X X X X X X X X
agent.ping X X X X X X X X X X X
agent.version X X X X X X X X X X X
kernel.maxfiles - X X X - - - ? X X X
kernel.maxproc - - X X X - - ? X X X
log[plik,<regexp>,<kodowanie>,<maxlinii>,<tryb>,<wyjście>] X X X X X X X X X X X
logrt[format_pliku,<regexp>,<kodowanie>,<maxlinii>,<tryb>,<wyjście>] X X X X X X X X X X X
net.dns[<ip>,zone,<typ>,<opóźnienie>,<licznik>] X X X X X X X X X X X
net.dns.record[<ip>,zone,<typ>,<opóźnienie>,<licznik>] X X X X X X X X X X X
net.if.collisions[if] - X X X X - X - X X r
net.if.discovery X X X X X X X - - X X
net.if.in[if,<tryb>] X X X X X X1 X - X X r
tryb bytes (domyślne) X X X X X2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X2 X X - X X r
dropped X X X X - X - - X X r
net.if.out[if,<tryb>] X X X X X X1 X - X X r
tryb bytes (domyślne) X X X X X2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X2 X X - X X r
dropped X X X - - X - - - - -
net.if.total[if,<tryb>] X X X X X X1 X - X X r
tryb bytes (domyślne) X X X X X2 X X - X X r
packets X X X X X X X - X X r
errors X X X X X2 X X - X X r
dropped X X X - - X - - - - -
net.tcp.listen[port] X X X X X - - - X - -
net.tcp.port[<ip>,port] X X X X X X X X X X X
net.tcp.service[usługa,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.tcp.service.perf[usługa,<ip>,<port>] X X X X X X X X X X X
net.udp.listen[port] - X X X X - - - X - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
proc.mem[<nazwa>,<użytkownik>,<tryb>,<liniapoleceń>] - X X X X - X X - X X
tryb sum (domyślne) - X X X X - X X - X X
avg - X X X X - X X - X X
max - X X X X - X X - X X
min - X X X X - X X - X X
proc.num[<nazwa>,<użytkownik>,<stan>,<liniapoleceń>] X X X X X X X X - X X
stan all (domyślne) - X X X X X X X - X X
sleep - X X X X X X X - X X
zomb - X X X X X X X - X X
run - X X X X X X X - X X
liniapoleceń - X X X X X X X - X X
sensor[urządzenie,czujnik,<tryb>] - X X - - - - - - X -
system.boottime - X X X X - - - X X X
system.cpu.intr - X X X X - X - - X X
system.cpu.load[<cpu>,<tryb>] X X X X X X X X X X X
cpu all (domyślne) X X X X X X X X X X X
percpu X X X X X X X - X X X
tryb avg1 (domyślne) X X X X X X X X X X X
avg5 X X X X X X X X X X X
avg15 X X X X X X X X X X X
system.cpu.num[<typ>] X X X X X X X - X X X
typ online (domyślne) X X X X X X X - X X X
max - X X X X - - - X - -
system.cpu.switches - X X X X - X - - X X
system.cpu.util[<cpu>,<typ>,<tryb>] X X X X X X X X - X X
typ user (domyślne) - X X X X X X X - X X
nice - X X X - X - X - X X
idle - X X X X X X X - X X
system X X X X X X X X - X X
iowait - - X - X - X - - - -
interrupt - - X X - - - - - X -
softirq - - X - - - - - - - -
steal - - X - - - - - - - -
tryb avg1 (domyślne) X X X X X X X X - X X
avg5 X X X X X X X - - X X
avg15 X X X X X X X - - X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
system.hostname[<typ>] X X X X X X X X X X X
system.hw.chassis[<info>] - X X - - - - - - - -
system.hw.cpu[<cpu>,<info>] - X X - - - - - - - -
system.hw.devices[<typ>] - X X - - - - - - - -
system.hw.macaddr[<interfejs>,<format>] - X X - - - - - - - -
system.localtime[<typ>] X X X X X X X X X X X
typ utc (domyślne) X X X X X X X X X X X
local X X X X X X X X X X X
system.run[polecenie,<tryb>] X X X X X X X X X X X
tryb wait (domyślne) X X X X X X X X X X X
nowait X X X X X X X X X X X
system.stat[zasób,<typ>] - - - - - - X - - - -
system.sw.arch X X X X X X X X X X X
system.sw.os[<info>] - X X - - - - - - - -
system.sw.packages[<pakiet>,<menadżer>,<format>] - X X - - - - - - - -
system.swap.in[<urządzenie>,<typ>]
(określenie urządzenia jest obsługiwane wyłącznie pod Linux-em)
- X X - X - - - - X -
typ
(pages działa wyłącznie, gdy
urządzenie nie zostało podane)
count (domyślne dla wszystkich z wyjątkiem Linux-a) - X X - X - - - - X -
sectors - X X - - - - - - - -
pages (domyślne dla Linux-a) - X X - X - - - - X -
system.swap.out[<urządzenie>,<typ>]
(określenie urządzenia jest obsługiwane wyłącznie pod Linux-em)
- X X - X - - - - X -
typ
(pages działa wyłącznie, gdy
urządzenie nie zostało podane)
count (domyślne dla wszystkich z wyjątkiem Linux-a) - X X - X - - - - X -
sectors - X X - - - - - - - -
pages (domyślne dla Linux-a) - X X - X - - - - X -
system.swap.size[<urządzenie>,<typ>]
(określenie urządzenia jest obsługiwane wyłącznie pod FreeBSD, dla innych platform musi być puste lub "all")
X X X X X - X X - X -
typ free (domyślne) X X X X X - X X - X -
total X X X X X - X X - X -
used X X X X X - X X - X -
pfree - X X X X - X X - X -
pused - X X X X - X X - X -
system.uname X X X X X X X X X X X
system.uptime X X X X X - X ? X X X
system.users.num - X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
vfs.dev.read[<urządzenie>,<typ>,<tryb>] - X X X X - - - - X -
typ

(wartość domyślna jest różna
na różnych platformach)
sektory - X X - - - - - - - -
operations - X X X X - - - - X -
bytes - - - X X - - - - X -
sps - X X - - - - - - - -
ops - X X X - - - - - - -
bps - - - X - - - - - - -
tryb
(kompatybilne jedynie z
typem: sps, ops, bps)
avg1 (domyślne) - X X X - - - - - - -
avg5 - X X X - - - - - - -
avg15 - X X X - - - - - - -
vfs.dev.write[<urządzenie>,<typ>,<tryb>] - X X X X - - - - X -
typ

(wartość domyślna jest różna
na różnych platformach)
sektory - X X - - - - - - - -
operations - X X X X - - - - X -
bytes - - - X X - - - - X -
sps - X X - - - - - - - -
ops - X X X - - - - - - -
bps - - - X - - - - - - -
tryb
(kompatybilne jedynie z
typem: sps, ops, bps)
avg1 (domyślne) - X X X - - - - - - -
avg5 - X X X - - - - - - -
avg15 - X X X - - - - - - -
vfs.file.cksum[plik] X X X X X X X X X X X
vfs.file.contents[plik,<kodowanie>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.exists[plik] X X X X X X X X X X X
vfs.file.md5sum[plik] X X X X X X X X X X X
vfs.file.regexp[plik,regexp,<kodowanie>,<wyjście>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.regmatch[plik,regexp,<kodowanie>] X X X X X X X X X X X
vfs.file.size[plik] X X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
vfs.file.time[plik,<tryb>] X X X X X X X X X X X
tryb modify (domyślne) X X X X X X X X X X X
access X X X X X X X X X X X
change X X X X X X X X X X X
vfs.fs.discovery X X X X X X X - X X X
vfs.fs.inode[fs,<tryb>] - X X X X X X X X X X
tryb total (domyślne) - X X X X X X X X X X
free - X X X X X X X X X X
used - X X X X X X X X X X
pfree - X X X X X X X X X X
pused - X X X X X X X X X X
vfs.fs.size[fs,<tryb>] X X X X X X X X X X X
tryb total (domyślne) X X X X X X X X X X X
free X X X X X X X X X X X
used X X X X X X X X X X X
pfree X X X X X X X X X X X
pused X X X X X X X X X X X
vm.memory.size[<tryb>] X X X X X X X X X X X
tryb total (domyślne) X X X X X X X X X X X
active - - - X - X - - X X X
anon - - - - - - - - - - X
buffers - X X X - - - - - X X
cached X X X X - - X - - X X
exec - - - - - - - - - - X
file - - - - - - - - - - X
free X X X X X X X X X X X
inactive - - - X - - - - X X X
pinned - - - - - - X - - - -
shared - X - X - - - - - X X
wired - - - X - - - - X X X
used X X X X X X X X X X X
pused X X X X X X X X X X X
available X X X X X X X X X X X
pavailable X X X X X X X X X X X
web.page.get[host,<ścieżka>,<port>] X X X X X X X X X X X
web.page.perf[host,<ścieżka>,<port>] X X X X X X X X X X X
web.page.regexp[host,<ścieżka>,<port>,<regexp>,<długość>,<wyjście>] X X X X X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zobacz również opis parametrów vm.memory.size.

(1) Pozycje net.if.in, net.if.out i net.if.total nie podają statystyk interfejsu loopback (np. lo0).

(2) Wartości dla tych pozycji nie są obsługiwane dla interfejsu loopback na systemach Solaris aż do wersji Solaris 10 6/06 włącznie, jako że statystyki bajtów, błędów i użycia nie są przechowywane i/lub raportowane przez jądro. Jednakże, jeżeli monitorujemy system Solaris poprzez net-snmp, cpu-snmp nawet z 1997 roku może przekazać do net-snmp wartości w starszej formie, ze względu na błąd odczytu statystyk z interfejsu zwraca ilość pakietów (czego nie ma dla interfejsu loopback) pomnożoną przez arbitralną wartość 308. Można więc założyć, że średnia długość pakietu to 308 oktetów, co jest bardzo grubym przybliżeniem, gdyż limit MTU na systemach Solaris dla interfejsu loopback wynosi 8892 bajtów.

Zatem wartości te nie powinny być traktowane jako prawidłowe czy nawet przybliżone. To czyste zgadywanie. Agent Zabbix nie zgaduje, mimo to net-snmp zwróci wartość dla tego pola.