2 Configurar des dels paquets de RHEL

Vista general

Si s'ha instal·lat des dels paquets de RHEL, la informació següent us ajudarà a configurar la Passarel·la Java de Zabbix.

Configuració i execució de la passarel·la Java

Els paràmetres de configuració de la passarel·la Java Zabbix es poden personalitzar a l'arxiu:

/etc/zabbix/zabbix_java_gateway.conf

Per tindre més detalls, veieu els paràmetres de configuració de la passarel·la Java Zabbix.

Per engegar la passarel·la Java Zabbix:

service zabbix-java-gateway restart

Per engegar automàticament la passarel·la Java Zabbix quan s'engegui el sistema operatiu:

RHEL 7 and later:

systemctl enable zabbix-java-gateway

Versions anteriors de RHEL 7:

chkconfig --level 12345 zabbix-java-gateway on

Configuració del servidor per emprar la passarel·la Java

Amb la passarel·la Java operacional, haureu de dir-li al servidor Zabbix on trobar la passarel·la Java Zabbix. Per fer-ho, indiqueu els paràmatres JavaGateway i JavaGatewayPort a l'arxiu de configuració del servidor. Si l'equip on s'executa l'aplicació JMX és monitorada per el proxy Zabbix, especifiqueu els paràmetres de connexió a l'arxiu de configuració del proxy enlloc del servidor.

JavaGateway=192.168.3.14
    JavaGatewayPort=10052

Per defecte, el servidor no engega cap procés vinculat al monitoratge JMX. De tota manera, si us cal emprar-lo, haureu d'especificar el nombre d'instàncies definides de pollers Java. Feu-ho de la mateixa manera que especifiqueu els pollers i els trappers.

StartJavaPollers=5

No us oblideu pas de reiniciar el servidor o el proxy, un cop que hagueu acabat de configurar-les.

Depuració de la passarel·la Java

L'arxiu de registre de la passarel·la Java Zabbix és:

/var/log/zabbix/zabbix_java_gateway.log

Si us cal augmentar el nivell de registre, editeu l'arxiu:

/etc/zabbix/zabbix_java_gateway_logback.xml

i modifiqueu level="info" a "debug" o encara "trace" (per un a revisió d'errades en profunditat):

<configuration scan="true" scanPeriod="15 seconds">
    [...]
       <root level="info">
           <appender-ref ref="FILE" />
       </root>
    
    </configuration>

Monitoratge JMX

Veieu la pàgina Supervisió JMX per tindre més detalls.