11 Smart plugin

Overzicht

In dit gedeelte worden de parameters vermeld die worden ondersteund in de Smart Zabbix-agent 2 configuratiebestand voor plug-ins (smart.conf). Let daar op:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de processtandaarden, niet de waarden in de verzonden configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt configuratiebestanden alleen in UTF-8-codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de lijn.

Parameters

Parameter Verplicht Bereik Standaard Beschrijving
Plugins.Smart.Path no smartctl Pad naar het uitvoerbare bestand smartctl.
Plugins.Smart.Timeout no 1-30 algemene time-out Time-out voor uitvoering van verzoek (hoe lang moet worden gewacht tot een verzoek is voltooid voordat het wordt afgesloten).

Zie ook: