13 Plugin Smart

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin Smart Zabbix agent 2 (smart.conf). Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Per defecte Descripció
Plugins.Smart.Path no smartctl Ruta a l'executable smartctl.
Plugins.Smart.Timeout no 1-30 global timeout Espera d'execució de la petició (quan de temps ha d'esperar que una petició acabi abans de tancar).

Veieu també: