This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

itemprototype.get

Leírás

integer/array itemprototype.get(objektumparaméterek)

A módszer lehetővé teszi a cikk prototípusainak visszakeresését a megadottak szerint paramétereket.

Ez a módszer bármilyen típusú felhasználó számára elérhető. Engedélyek A metódus meghívása a felhasználói szerepkör beállításaiban visszavonható. Lásd: User roles további információért.

Paraméterek

(object) A kívánt kimenetet meghatározó paraméterek.

A módszer a következő paramétereket támogatja.

Paraméter Típus Leírás
discoveryids string/array Csak az adott LLD-szabályokhoz tartozó elem prototípusait adja vissza.
graphids string/array Csak az adott gráf prototípusokban használt elemprototípusokat adja vissza.
hostids string/array Csak az adott gazdagéphez tartozó elem prototípusait adja vissza.
inherited boolean Ha true-ra van állítva, csak a sablonból örökölt elemek prototípusait adja vissza.
itemids string/array Csak a megadott azonosítókkal rendelkező elem prototípusokat adja vissza.
monitored boolean Ha true-ra van állítva, csak a felügyelt gazdagépekhez tartozó engedélyezett elemek prototípusait adja vissza.
templated boolean Ha true-ra van állítva, csak a sablonokhoz tartozó elemek prototípusait adja vissza.
templateids string/array Csak az adott sablonokhoz tartozó elemprototípusokat ad vissza.
triggerids string/array Csak az adott trigger prototípusokban használt elemprototípusokat adja vissza.
selectDiscoveryRule query Vissza vissza a discoveryRule tulajdonságot azzal az alacsony szintű felfedezési szabállyal, amelyhez az elem prototípusa tartozik.
selectGraphs query Vitasson vissza egy manual/api/reference/graphprototype/object#graph_prototype tulajdonságot olyan gráf prototípusokkal, amelyekben az elem prototípusát használják.< br>
Támogatja a count.
selectHosts query Vitasson vissza egy hosts tulajdonságot olyan gazdagépekkel, amelyekhez az elem prototípusa tartozik.
selectTags query Vissza vissza az elem prototípus címkéit a tags tulajdonságban.
selectTriggers query Vitasson vissza egy triggers tulajdonságot olyan trigger prototípusokkal, amelyekben az elem prototípusa használatos.

Támogatja a count.
selectPreprocessing query Vitasson vissza egy preprocessing tulajdonságot elem-előfeldolgozási beállításokkal.

A következő tulajdonságokkal rendelkezik:
type - (karakterlánc) Az előfeldolgozási beállítás típusa:
1 - Egyéni szorzó;
2 - Jobb oldali vágás;
3 - Bal vágás;
4 - Levágás;
5 - Reguláris kifejezés illesztése;< br>6 – Logikai értéktől tizedesjegyig;
7 – Oktálistól decimálisig;
8 – Hexadecimálistól decimálisig;
9 – Egyszerű változtatás;
10 – Változás másodpercenként;
11 – XML XPath ;
12 - JSONPath;
13 - Tartományban;
14 - Reguláris kifejezésnek felel meg;
15 - Nem egyezik a reguláris kifejezéssel;
16 - Hiba keresése a JSON-ban;
17 - Hiba ellenőrzése XML-ben;
18 - Hiba ellenőrzése reguláris kifejezéssel;
19 - Változatlan elvetés;
20 - Változatlan elvetés szívveréssel;
21 - JavaScript;
22 - Prometheus minta;
23 - Prometheus JSON-ra;
24 - CSV-ből JSON-ra;
25 - Csere;
26 - Nem támogatott érték ellenőrzése;
27- XML-ből JSON.

"params" - "(str ing)Az előfeldolgozási opció által használt további paraméterek. Több paraméter LF (\\n)karakterrel van elválasztva.
error_handler-(karakterlánc)Az előfeldolgozási lépés sikertelensége esetén használt művelettípus:
0 - A hibaüzenetet a Zabbix szerver állítja be;<br >1 - Érték elvetése;
2 - Egyéni érték beállítása;
3 - Egyéni hibaüzenet beállítása.

error_handler_params-(karakterlánc)Hibakezelő paraméterei.| |selectValueMap|query|Vissza vissza a [valuemap](/manual/api/reference/valuemap/object) tulajdonságot az elem prototípus értéktérképével.| |filter|object|Csak azokat az eredményeket adja vissza, amelyek pontosan egyeznek az adott szűrővel.

Elfogad egy tömböt, ahol a kulcsok tulajdonságnevek, és az értékek vagy egyetlen érték, vagy értékek tömbje, amelyekhez illeszkedik.

További szűrők támogatása:
host- annak a gazdagépnek a technikai neve, amelyhez az elem prototípusa tartozik.| |limitSelects|integer|Korlátozza az alkijelölések által visszaadott rekordok számát.

A következő részkijelölésekre vonatkozik:
"selectGraphs" - az eredmények a "name" szerint lesznek rendezve;
"selectTriggers" - eredmények a "leírás" szerint lesz rendezve.| |sortfield|string/array|Rendezd az eredményt a megadott tulajdonságok szerint.

A lehetséges értékek:
itemid,name,key_,delay,typeésstatus.| |countOutput|boolean|Ezek a paraméterek, amelyek mindenget` metódusnál közösek, a referenciakommentár részben találhatók.
szerkeszthető logikai
excludeSearch logikai
korlát egész szám
kimenet lekérdezés
preservekeys boolean
kereső objektum
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder karakterlánc/tömb
startSearch boolean

Visszatérési értékek

(integer/array) A következőket adja vissza:

 • objektumok tömbje;
 • a letöltött objektumok száma, ha a countOutput paraméter rendelkezik használtak.

Példák

Retrieving item prototypes from an LLD rule

Retrieve all item prototypes for specific LLD rule ID.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "discoveryids": "27426"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "23077",
          "type": "0",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10079",
          "name": "Incoming network traffic on en0",
          "key_": "net.if.in[en0]",
          "delay": "1m",
          "history": "1w",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "3",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "bps",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "0",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "interfaceid": "0",
          "description": "",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "discover": "0",
          "uuid": "",
          "parameters": []
        },
        {
          "itemid": "10010",
          "type": "0",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10001",
          "name": "Processor load (1 min average per core)",
          "key_": "system.cpu.load[percpu,avg1]",
          "delay": "1m",
          "history": "1w",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "0",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "0",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "interfaceid": "0",
          "description": "The processor load is calculated as system CPU load divided by number of CPU cores.",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "0",
          "prevvalue": "0",
          "discover": "0",
          "uuid": "",
          "parameters": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Finding dependent item

Find one Dependent item for item with ID "25545".

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "filter": {
          "type": "18",
          "master_itemid": "25545"
        },
        "limit": "1"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "25547",
          "type": "18",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10116",
          "name": "Seconds",
          "key_": "apache.status.uptime.seconds",
          "delay": "0",
          "history": "90d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "3",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "0",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "interfaceid": "0",
          "description": "",
          "evaltype": "0",
          "master_itemid": "25545",
          "jmx_endpoint": "",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "discover": "0",
          "uuid": "",
          "parameters": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Find HTTP agent item prototype

Find HTTP agent item prototype with request method HEAD for specific host ID.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.get",
      "params": {
        "hostids": "10254",
        "filter": {
          "type": "19",
          "request_method": "3"
        }
      },
      "id": 17,
      "auth": "d678e0b85688ce578ff061bd29a20d3b"
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "28257",
          "type": "19",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10254",
          "name": "discovered",
          "key_": "item[{#INAME}]",
          "delay": "{#IUPDATE}",
          "history": "90d",
          "trends": "30d",
          "status": "0",
          "value_type": "3",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "28255",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "interfaceid": "2",
          "description": "",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "3s",
          "url": "{#IURL}",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "",
          "follow_redirects": "0",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "3",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "discover": "0",
          "uuid": "",
          "parameters": []
        }
      ],
      "id": 17
    }

Lásd még

Forrás

CItemPrototype::get() in ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php.