This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

15 modbus.get parameters

Áttekintés

Az alábbi táblázat a modbus.get[] részleteit mutatja be item paramétereket.

Paraméterek

Paraméter Leírás Alapértelmezések Példa
endpoint A végpont protokollja és címe, protocol://connection_string-ként definiálva.

Lehetséges protokollértékek: rtu, ascii (csak Agent 2), tcp

Csatlakozási karakterlánc formátuma:

tcp-vel - cím:port
soros vonallal: rtu, ascii - port_name:speed:params
hol< br>'sebesség' - 1200, 9600 stb
'paraméterek' - adatbitek (5, 6, 7 vagy 8), paritás (n, e vagy o, ha nincs/páros/páratlan), stop bitek (1 vagy 2 )
protokoll: nincs

rtu/ascii protokoll:
port_név: nincs
sebesség: 115200
paraméterek: 8n1

tcp protokoll:< br>cím: nincs
port: 502
tcp://192.168.6.1:511
tcp://192.168.6.2
tcp://[::1]:511
tcp://::1
tcp://localhost:511
tcp://localhost
rtu://COM1:9600:8n
ascii://COM2:1200:7o2< br>rtu://ttyS0:9600
ascii://ttyS1
slave id Az eszköz Modbus címe, amelyre szánták (1-től 247-ig), lásd: MODBUS Messaging Implementation Guide (23. oldal)

tcp eszköz (nem GW) figyelmen kívül hagyja a mezőt
serial: 1

tcp: 255 (0xFF)
2
function Támogatott funkció üres vagy értéke:

1 - Olvasótekercs,
2 - Diszkrét bemenet olvasása,
3 - Tartóregiszterek olvasása,
4 - Bemeneti regiszterek olvasása
üres 3
cím Az első registry, tekercs vagy bemenet címe.

Ha a 'function' üres, akkor az 'cím' a következő tartományban kell, hogy legyen:
Tekercs - 00001 - 09999
Diszkrét bemenet - 10001 - 19999
Beviteli regiszter - 30001 - 39999
Holding register - 40001 - 49999

Ha a "function" nem üres, a "cím" mező 0 és 65535 között lesz, és használatban van módosítás nélkül (PDU)
üres függvény: 00001

nem üres függvény: 0
9999
count Az eszközről beolvasott szekvenált 'típus' száma, ahol:

tekercs vagy diszkrét bemenet esetén a 'type' = 1 bit
egyéb esetekben: (count*type) )/2 = az olvasáshoz használt regiszterek valós száma
Ha az 'eltolás' nem 0, az érték hozzáadódik a 'valós számhoz'
A 'valós szám' elfogadható tartománya 1:65535
1 2
type Adattípus:

olvasó tekercshez és olvasási diszkrét bemenethez - bit

olvasási tárolóregiszterekhez és olvasási bemeneti regiszterekhez:
int8 - 8 bit<br >uint8 – 8 bit (előjel nélküli)
int16 – 16 bit
uint16 – 16 bit (előjel nélküli)
int32 – 32 bit
uint32 – 32 bit (előjel nélküli)
float - 32 bit
uint64 - 64 bit (előjel nélküli)
dupla - 64 bit
bit
uint16
uint64
endianness Endia típusa:
be - Big Endian
le - Little Endian
mbe - Közép-Big Endian
mle - Közép-Little Endian<br
Korlátozások:
1 bitre - be
8 bitre - be,le
16 bitre - be,le
be le
offset Regiszterek száma 'címtől' kezdve, melynek eredménye el lesz vetve.

Az egyes regiszterek mérete 16 bit (a véletlenszerű olvasási hozzáférést nem támogató berendezések támogatásához szükséges).
0 4