usermacro.deleteglobal

Leírás

object usermacro.deleteglobal(array globalMacroIds)

Ez a módszer lehetővé teszi a globális makrók törlését.

Ez a módszer csak a Super admin felhasználótípus számára érhető el. A metódus meghívására vonatkozó engedélyeket a felhasználói szerepkör beállításaiban lehet visszavonni. Lát Felhasználó roles további információért.

Paraméterek

"(tömb)" A törlendő globális makrók azonosítói.

Visszatérési értékek

(object) A törölt globális azonosítóit tartalmazó objektumot ad eredményül makrók a "globalmacroids" tulajdonság alatt.

Példák

Deleting multiple global macros

Delete two global macros.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.deleteglobal",
      "params": [
        "32",
        "11"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "32",
          "11"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Forrás

CUserMacro::deleteGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.