regexp.delete

Leírás

objektum regexp.delete(array regexpids)

Ez a módszer lehetővé teszi a globális reguláris kifejezések törlését.

Ez a módszer csak a Super admin felhasználói típusok számára érhető el. A metódus meghívására vonatkozó engedélyeket a felhasználói szerepkör beállításaiban lehet visszavonni. Lát Felhasználó roles további információért.

Paraméterek

"(tömb)" A törölni kívánt reguláris kifejezések azonosítói.

Visszatérési értékek

(object) A törölt reguláris azonosítóit tartalmazó objektumot ad vissza kifejezések a "regexpids" tulajdonság alatt.

Példák

Deleting multiple global regular expressions.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.delete",
      "params": [
        "16",
        "17"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "regexpids": [
          "16",
          "17"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Forrás

CRegexp::delete() az ui/include/classes/api/services/CRegexp.php-ban.