This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Problem object

problems are created by the Zabbix server and cannot be modified via the API.

The problem object has the following properties.

Property Type Description
eventid string ID of the problem event.
source integer Type of the problem event.

Possible values:
0 - event created by a trigger;
3 - internal event;
4 - event created on service status update.
object integer Type of object that is related to the problem event.

Possible values for trigger events:
0 - trigger.

Possible values for internal events:
0 - trigger;
4 - item;
5 - LLD rule.

Possible values for service events:
6 - service.
objectid string ID of the related object.
clock timestamp Time when the problem event was created.
ns integer Nanoseconds when the problem event was created.
r_eventid string Recovery event ID.
r_clock timestamp Time when the recovery event was created.
r_ns integer Nanoseconds when the recovery event was created.
correlationid string Correlation rule ID if this event was recovered by global correlation rule.
userid string User ID if the problem was manually closed.
name string Resolved problem name.
acknowledged integer Acknowledge state for problem.

Possible values:
0 - not acknowledged;
1 - acknowledged.
severity integer Problem current severity.

Possible values:
0 - not classified;
1 - information;
2 - warning;
3 - average;
4 - high;
5 - disaster.
suppressed integer Whether the problem is suppressed.

Possible values:
0 - problem is in normal state;
1 - problem is suppressed.
opdata string Operational data with expanded macros.
urls array of Media type URLs Active media types URLs.

Problem

Problems are created by the Zabbix server and cannot be modified via the API.

The problem object has the following properties.

Property Type Description
eventid string ID of the problem event.
source integer Type of the problem event.

Possible values:
0 - event created by a trigger;
3 - internal event;
4 - event created on service status update.
object integer Type of object that is related to the problem event.

Possible values if source is set to "event created by a trigger":
0 - trigger.

Possible values if source is set to "internal event":
0 - trigger;
4 - item;
5 - LLD rule.

Possible values if source is set to "event created on service status update":
6 - service.
objectid string ID of the related object.
clock timestamp Time when the problem event was created.
ns integer Nanoseconds when the problem event was created.
r_eventid string Recovery event ID.
r_clock timestamp Time when the recovery event was created.
r_ns integer Nanoseconds when the recovery event was created.
cause_eventid string Cause event ID.
correlationid string Correlation rule ID if this event was recovered by global correlation rule.
userid string User ID if the problem was manually closed.
name string Resolved problem name.
acknowledged integer Acknowledge state for problem.

Possible values:
0 - not acknowledged;
1 - acknowledged.
severity integer Problem current severity.

Possible values:
0 - not classified;
1 - information;
2 - warning;
3 - average;
4 - high;
5 - disaster.
suppressed integer Whether the problem is suppressed.

Possible values:
0 - problem is in normal state;
1 - problem is suppressed.
opdata string Operational data with expanded macros.
urls array Active media type URLs.

Problem tag

A probléma címke objektum a következő tulajdonságokkal rendelkezik.

Property Type Description
tag string Problem tag name.
value string Problem tag value.

Media type URLs

Az url médiatípusú objektumok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek.

Property Type Description
name string Media type defined URL name.
url string Media type defined URL value.

Az eredmények csak az engedélyezett, aktív médiatípusokra vonatkozó bejegyzéseket tartalmazzák esemény menü bejegyzés. A tulajdonságokban használt makró ki lesz terjesztve, de ha van ilyen A tulajdonságok közül mindkét tulajdonság nem kibontott makrót tartalmaz kizárt az eredményekből. Támogatott makrók leírása: page.