This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Adatbázis létrehozása

Áttekintés

A Zabbix telepítése során létre kell hozni egy Zabbix adatbázist szerver vagy proxy.

Ez a rész a Zabbix adatbázis létrehozására vonatkozó utasításokat tartalmazza. A minden támogatott adatbázishoz külön utasításkészlet áll rendelkezésre.

Az UTF-8 az egyetlen kódolás, amelyet a Zabbix támogat. Ismeretes, hogy működik biztonsági hibák nélkül. A felhasználóknak tudniuk kell, hogy vannak ismertek biztonsági problémákat, ha más kódolásokat használ.

Ha a Zabbix Git repository, a következőket kell futtatnia:

$ make dbschema

mielőtt a következő lépésekre lépne.

MySQL

Az utf8 (más néven utf8mb3) és az utf8mb4 karakterkészletek támogatottak (a utf8_bin és utf8mb4_bin egybevetés) a Zabbix számára szerver/proxy, hogy megfelelően működjön a MySQL adatbázissal. Javasoljuk, hogy használja az utf8mb4-et az új telepítésekhez.

shell> mysql -uroot -p<jelszó>
    mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
    mysql> create user 'zabbix'@'localhost' identified by '<password>';
    mysql> grant all privileges on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost';
    mysql> quit;

::: megjegyzés figyelmeztetés Ha a Zabbix csomagokból telepít, hagyja abba itt, és folytassa a következőre vonatkozó utasításokkal RHEL vagy Debian/Ubuntu az adatok adatbázisba importálásához. :::

Ha a Zabbixot forrásból telepíti, folytassa az adatok importálásával az adatbázisba. Zabbix proxy adatbázis esetén csak a "schema.sql" legyen importálandó (nincs images.sql vagy data.sql):

shell> cd database/mysql
    shell> mysql -uzabbix -p<password> zabbix < schema.sql
    # álljon meg itt, ha adatbázist hoz létre a Zabbix proxy számára
    shell> mysql -uzabbix -p<password> zabbix < images.sql
    shell> mysql -uzabbix -p<password> zabbix < data.sql

log_bin_trust_function_creators a séma sikeres importálása után letiltható:

shell> mysql -uroot -p<password> mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0; mysql> quit;

PostgreSQL

You need to have database user with permissions to create database objects. The following shell command will create user zabbix. Specify password when prompted and repeat password (note, you may first be asked for sudo password):

shell> sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix

Now we will set up the database zabbix (last parameter) with the previously created user as the owner (-O zabbix).

shell> sudo -u postgres createdb -O zabbix -E Unicode -T template0 zabbix

If you are installing from Zabbix packages, stop here and continue with instructions for RHEL or Debian/Ubuntu to import the initial schema and data into the database.

If you are installing Zabbix from sources, proceed to import the initial schema and data (assuming you are in the root directory of Zabbix sources). For a Zabbix proxy database, only schema.sql should be imported (no images.sql nor data.sql).

shell> cd database/postgresql
    shell> cat schema.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    # stop here if you are creating database for Zabbix proxy
    shell> cat images.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    shell> cat data.sql | sudo -u zabbix psql zabbix

The above commands are provided as an example that will work in most of GNU/Linux installations. You can use different commands, e. g. "psql -U <username>" depending on how your system/database are configured. If you have troubles setting up the database please consult your Database administrator.

TimescaleDB

A TimescaleDB létrehozására és konfigurálására vonatkozó utasításokat a külön szakasz.

Oracle

Az Oracle adatbázis létrehozására és konfigurálására vonatkozó utasítások megtalálhatók egy külön [szakaszban] (/manual/appendix/install/oracle).

SQLite

Az SQLite használata csak Zabbix proxy esetén támogatott!

Az adatbázis lesz automatikusan létrejön, ha nem létezik.

Térjen vissza a [telepítési szakaszhoz] (/manual/installation/install).