This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

8 Terjesztésspecifikus megjegyzések az Nginx beállításához a Zabbix számára

RHEL

Az Nginx csak az EPEL-ben érhető el:

# yum -y install epel-release

SLES 12

A SUSE Linux Enterprise Server 12-ben hozzá kell adni az Nginx tárolót, az Nginx telepítése előtt:

zypper addrepo -G -t yum -c 'http://nginx.org/packages/sles/12' nginx

A php-fpm paramétert is be kell állítani:

cp /etc/php5/fpm/php-fpm.conf{.default,}
       sed -i 's/user = nobody/user = wwwrun/; s/csoport = senki/csoport = www/' /etc/php5/fpm/php-fpm.conf

SLES 15

A SUSE Linux Enterprise Server 15-ben be kell állítania a `php-fpm' paramétert:

cp /etc/php7/fpm/php-fpm.conf{.default,}
       cp /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf{.default,}
       sed -i 's/user = nobody/user = wwwrun/; s/group= nobody/group = www/' /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf