usergroup.delete

Leírás

object usergroup.delete(array userGroupIds)

Ez a módszer lehetővé teszi a felhasználói csoportok törlését.

Ez a módszer csak a Super admin felhasználótípus számára érhető el. A metódus meghívására vonatkozó engedélyeket a felhasználói szerepkör beállításaiban lehet visszavonni. Lát Felhasználó roles további információért.

Paraméterek

A törölni kívánt felhasználói csoportok `(tömb) azonosítói.

Visszatérési értékek

(object) A törölt felhasználó azonosítóit tartalmazó objektumot ad vissza csoportok az "usrgrpids" tulajdonság alatt.

Példák

Deleting multiple user groups

Delete two user groups.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usergroup.delete",
      "params": [
        "20",
        "21"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "usrgrpids": [
          "20",
          "21"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Forrás

CUserGroup::delete() in ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php.