This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Passzív és aktív ügynök ellenőrzés

Áttekintés

Ez a szakasz a által végzett passzív és aktív ellenőrzések részleteit tartalmazza Zabbix ügynök.

A Zabbix JSON alapú kommunikációs protokollt használ a kommunikációhoz Zabbix ügynök.

Lásd még: Zabbix agent 2 protokoll részletei.

Passive checks

A passive check is a simple data request. Zabbix server or proxy asks for some data (for example, CPU load) and Zabbix agent sends back the result to the server.

Server request

For definition of header and data length please refer to protocol details.

<item key>

Agent response

<DATA>[\0<ERROR>]

Above, the part in square brackets is optional and is only sent for not supported items.

For example, for supported items:

 1. Server opens a TCP connection
 2. Server sends <HEADER><DATALEN>agent.ping
 3. Agent reads the request and responds with <HEADER><DATALEN>1
 4. Server processes data to get the value, '1' in our case
 5. TCP connection is closed

For not supported items:

 1. Server opens a TCP connection
 2. Server sends <HEADER><DATALEN>vfs.fs.size[/nono]
 3. Agent reads the request and responds with <HEADER><DATALEN>ZBX_NOTSUPPORTED\0Cannot obtain filesystem information: [2] No such file or directory
 4. Server processes data, changes item state to not supported with the specified error message
 5. TCP connection is closed

Aktív ellenőrzések

Az aktív ellenőrzések összetettebb feldolgozást igényelnek. Először az ügynöknek kell lekérni a szerver(ek)ről a független feldolgozáshoz szükséges elemek listáját.

Az aktív ellenőrzéseket lekérő szerverek listája a Az ügynök 'ServerActive' paramétere konfiguráció fájl. A kérdezés gyakorisága ezekhez az ellenőrzésekhez a 'RefreshActiveChecks' paraméter állítja be a ugyanaz a konfigurációs fájl. Ha azonban az aktív ellenőrzések frissítése sikertelen, akkor az 60 másodperc után újra próbálkozik.

Az ügynök ezután rendszeresen elküldi az új értékeket a szerver(ek)nek.

Ha egy ügynök áll a tűzfal mögött, érdemes megfontolni csak az Aktív ellenőrzéseket használja, mert ebben az esetben erre nincs szükség módosítsa a tűzfalat, hogy lehetővé tegye a kezdeti bejövő kapcsolatokat.

In order to decrease network traffic and resources usage Zabbix server or Zabbix proxy will provide configuration only if Zabbix agent still hasn't received configuration or if something has changed in host configuration, global macros or global regular expressions.

The agent then periodically sends the new values to the server(s).

If an agent is behind the firewall you might consider using only Active checks because in this case you wouldn't need to modify the firewall to allow initial incoming connections.

Getting the list of items

Agent request

The active checks request is used to obtain the active checks to be processed by agent. This request is sent by the agent upon start and then with RefreshActiveChecks intervals.

{
     "request": "active checks",
     "host": "Zabbix server",
     "host_metadata": "mysql,nginx",
     "hostinterface": "zabbix.server.lan",
     "ip": "159.168.1.1",
     "port": 12050
    }
Field Type Mandatory Value
request string yes active checks
host string yes Host name.
host_metadata string no The configuration parameter HostMetadata or HostMetadataItem metric value.
hostinterface string no The configuration parameter HostInterface or HostInterfaceItem metric value.
ip string no The configuration parameter ListenIP first IP if set.
port number no The configuration parameter ListenPort value if set and not default agent listening port.

Server response

The active checks response is sent by the server back to agent after processing the active checks request.

{
     "response": "success",
     "data": [
      {
       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "key_orig": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "itemid": 1234,
       "delay": "30s",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      },
      {
       "key": "agent.version",
       "key_orig": "agent.version",
       "itemid": 5678,
       "delay": "10m",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      }
     ]
    }
Field Type Mandatory Value
response string yes success | failed
info string no Error information in the case of failure.
data array of objects no Active check items.
key string no Item key with expanded macros.
key_orig string no Item key without expanded macros.
itemid number no Item identifier.
delay string no Item update interval.
lastlogsize number no Item lastlogsize.
mtime number no Item mtime.
refresh_unsupported number no Unsupported item refresh interval.
regexp array of objects no Global regular expressions.
name string no Global regular expression name.
expression string no Global regular expression.
expression_type number no Global regular expression type.
exp_delimiter string no Global regular expression delimiter.
case_sensitive number no Global regular expression case sensitiviness setting.

The server must respond with success.

For example:

 1. Agent opens a TCP connection
 2. Agent asks for the list of checks
 3. Server responds with a list of items (item key, delay)
 4. Agent parses the response
 5. TCP connection is closed
 6. Agent starts periodical collection of data

Note that (sensitive) configuration data may become available to parties having access to the Zabbix server trapper port when using an active check. This is possible because anyone may pretend to be an active agent and request item configuration data; authentication does not take place unless you use encryption options.

Sending in collected data

Agent sends

The agent data request contains the gathered item values.

{
     "request": "agent data",
     "data": [
      {
       "host": "Zabbix server",
       "key": "agent.version",
       "value": "2.4.0",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 76808644
      },
      {
       "host": "Zabbix server",
       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "lastlogsize": 112,
       "value": " 19845:20140621:141708.521 Starting Zabbix Agent [<hostname>]. Zabbix 2.4.0 (revision 50000).",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 77053975
      }
     ],
     "session": "1234456akdsjhfoui"
    }
Field Type Mandatory Value
request string yes agent data
session string yes Unique session identifier generated each time when agent is started.
data array of objects yes Item values.
id number yes The value identifier (incremental counter used for checking duplicated values in the case of network problems).
host string yes Host name.
key string yes The item key.
value string no The item value.
lastlogsize number no The item lastlogsize.
mtime number no The item mtime.
state number no The item state.
source string no The value event log source.
eventid number no The value event log eventid.
severity number no The value event log severity.
timestamp number no The value event log timestamp.
clock number yes The value timestamp (seconds since Epoch).
ns number yes The value timestamp nanoseconds.

A virtual ID is assigned to each value. Value ID is a simple ascending counter, unique within one data session (identified by the session token). This ID is used to discard duplicate values that might be sent in poor connectivity environments.

Server response

The agent data response is sent by the server back to agent after processing the agent data request.

{
     "response": "success",
     "info": "processed: 2; failed: 0; total: 2; seconds spent: 0.003534"
    }
Field Type Mandatory Value
response string yes success | failed
info string yes Item processing results.

::: noteimportant If sending of some values fails on the server (for example, because host or item has been disabled or deleted), agent will not retry sending of those values. :::

For example:

 1. Agent opens a TCP connection
 2. Agent sends a list of values
 3. Server processes the data and sends the status back
 4. TCP connection is closed

Note how in the example above the not supported status for vfs.fs.size[/nono] is indicated by the "state" value of 1 and the error message in "value" property.

Error message will be trimmed to 2048 symbols on server side.

Heartbeat message

The heartbeat message is sent by an active agent to Zabbix server/proxy every HeartbeatFrequency seconds (configured in the Zabbix agent configuration file).

It is used to monitor the availability of active checks.

{
     "request": "active check heartbeat",
     "host": "Zabbix server",
     "heartbeat_freq": 60
    }
Field Type Mandatory Value
request string yes active check heartbeat
host string yes The host name.
heartbeat_freq number yes The agent heartbeat frequency (HeartbeatFrequency configuration parameter).

Régebbi XML protokoll

A Zabbix legfeljebb 16 MB XML Base64 kódolású adatot foglal el, de egyetlen dekódolt érték nem lehet hosszabb 64 KB-nál, különben megtörténik dekódolás közben 64 KB-ra kell csonkolni.