6 Valós idejű export protokoll

Ez a rész a real-time export protokoll a újsorral tagolt JSON formátum ehhez:

Minden fájl .ndjson kiterjesztéssel rendelkezik. Az exportfájl minden sora a JSON objektum.

Trigger events

The following information is exported for a problem event:

Field Type Description
clock number Number of seconds since Epoch to the moment when problem was detected (integer part).
ns number Number of nanoseconds to be added to clock to get a precise problem detection time.
value number 1 (always).
eventid number Problem event ID.
name string Problem event name.
severity number Problem event severity (0 - Not classified, 1 - Information, 2 - Warning, 3 - Average, 4 - High, 5 - Disaster).
hosts array List of hosts involved in the trigger expression; there should be at least one element in array.
- object
host string Host name.
name string Visible host name.
groups array list of host groups of all hosts involved in the trigger expression; there should be at least one element in array.
- string Host group name.
tags array List of problem tags (can be empty).
- object
tag string Tag name.
value string Tag value (can be empty).

The following information is exported for a recovery event:

Field Type Description
clock number Number of seconds since Epoch to the moment when problem was resolved (integer part).
ns number Number of nanoseconds to be added to clock to get a precise problem resolution time.
value number 0 (always).
eventid number Recovery event ID.
p_eventid number Problem event ID.
Examples

Problem:

{"clock":1519304285,"ns":123456789,"value":1,"name":"Either Zabbix agent is unreachable on Host B or pollers are too busy on Zabbix Server","severity":3,"eventid":42, "hosts":[{"host":"Host B", "name":"Host B visible"},{"host":"Zabbix Server","name":"Zabbix Server visible"}],"groups":["Group X","Group Y","Group Z","Zabbix servers"],"tags":[{"tag":"availability","value":""},{"tag":"data center","value":"Riga"}]}

Recovery:

{"clock":1519304345,"ns":987654321,"value":0,"eventid":43,"p_eventid":42}

Problem (multiple problem event generation):

{"clock":1519304286,"ns":123456789,"value":1,"eventid":43,"name":"Either Zabbix agent is unreachable on Host B or pollers are too busy on Zabbix Server","severity":3,"hosts":[{"host":"Host B", "name":"Host B visible"},{"host":"Zabbix Server","name":"Zabbix Server visible"}],"groups":["Group X","Group Y","Group Z","Zabbix servers"],"tags":[{"tag":"availability","value":""},{"tag":"data center","value":"Riga"}]}
    
    {"clock":1519304286,"ns":123456789,"value":1,"eventid":43,"name":"Either Zabbix agent is unreachable on Host B or pollers are too busy on Zabbix Server","severity":3,"hosts":[{"host":"Host B", "name":"Host B visible"},{"host":"Zabbix Server","name":"Zabbix Server visible"}],"groups":["Group X","Group Y","Group Z","Zabbix servers"],"tags":[{"tag":"availability","value":""},{"tag":"data center","value":"Riga"}]}

Recovery:

{"clock":1519304346,"ns":987654321,"value":0,"eventid":44,"p_eventid":43}
    
    {"clock":1519304346,"ns":987654321,"value":0,"eventid":44,"p_eventid":42}

Item values

The following information is exported for a collected item value:

Field Type Description
host object Host name of the item host.
host string Host name.
name string Visible host name.
groups array List of host groups of the item host; there should be at least one element in array.
- string Host group name.
itemid number Item ID.
name string Visible item name.
clock number Number of seconds since Epoch to the moment when value was collected (integer part).
ns number Number of nanoseconds to be added to clock to get a precise value collection time.
timestamp
(Log only)
number 0 if not available.
source
(Log only)
string Empty string if not available.
severity
(Log only)
number 0 if not available.
eventid
(Log only)
number 0 if not available.
value number (for numeric items) or
string (for text items)
Collected item value.
type number Collected value type:
0 - numeric float, 1 - character, 2 - log, 3 - numeric unsigned, 4 - text
Examples

Numeric (unsigned) value:

{"host":{"host":"Host B","name":"Host B visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":3,"name":"Agent availability","clock":1519304285,"ns":123456789,"value":1,"type":3}

Numeric (float) value:

{"host":{"host":"Host B","name":"Host B visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":4,"name":"CPU Load","clock":1519304285,"ns":123456789,"value":0.1,"type":0}

Character, text value:

{"host":{"host":"Host B","name":"Host B visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":2,"name":"Agent version","clock":1519304285,"ns":123456789,"value":"3.4.4","type":4}

Log value:

{"host":{"host":"Host A","name":"Host A visible"},"groups":["Group X","Group Y","Group Z"],"itemid":1,"name":"Messages in log file","clock":1519304285,"ns":123456789,"timestamp":1519304285,"source":"","severity":0,"eventid":0,"value":"log file message","type":2}

Trendek

A következő információkat exportálja a számított trendértékhez:

Mező Típus Leírás
host object Az elem gazdagépének neve.
host karakterlánc Gazdagép neve.
név karakterlánc Látható gazdagépnév.
groups array Az elem host csoportjainak listája; legalább egy elemnek kell lennie a tömbben.
- string Hostcsoport neve.
cikknév szám Tételazonosító.
név karakterlánc Látható elem neve.
óra szám Az Epoch óta eltelt másodpercek száma az érték begyűjtésének pillanatáig (egész rész).
count szám Az adott órára gyűjtött értékek száma.
min szám Minimális tételérték egy adott órára.
átl. szám Átlagos cikkérték egy adott órán belül.
max szám Maximális tételérték egy adott órára.
type szám Érték típusa:
0 - lebegő numerikus, 3 - numerikus előjel nélküli
Példák

Numerikus (előjel nélküli) érték:

{"host":{"host":"B gazdagép","név":"B gazdagép látható"},"groups":["X csoport","Y csoport","Z csoport"],"elemnév" :3"name":"Az ügynök elérhetősége","óra":1519311600,"count":60,"min":1,"átl.":1,"max":1,"type":3}

Numerikus (lebegő) érték:

{"host":{"host":"B gazdagép","név":"B gazdagép látható"},"groups":["X csoport","Y csoport","Z csoport"],"elemnév" :4"name":"CPU terhelés","óra":1519311600,"count":60,"min":0.01,"átl.":0.15,"max":1.5,"type":0}