6 Elasticsearch beállítása

Az Elasticsearch támogatás kísérleti jellegű!

A Zabbix támogatja a történelmi adatok tárolását az Elasticsearch segítségével adatbázis helyett. A felhasználók kiválaszthatják a történelmi tárolási helyet adatok egy kompatibilis adatbázis és az Elasticsearch között. A beállítás Az ebben a részben leírt eljárás az Elasticsearch esetében is alkalmazható 7.X verzió. Abban az esetben, ha az Elasticsearch korábbi vagy későbbi verziója az előfordulhat, hogy egyes funkciók nem megfelelően működnek.

Ha az összes előzményadatot az Elasticsearch tárolja, a trendeket nem számítják ki és nem tárolják az adatbázisban. Trendek nélkül kiszámítva és tárolva, előfordulhat, hogy az előzmények tárolási időszakának kell lennie kiterjedt.

Konfiguráció

Az összes érintett elem közötti megfelelő kommunikáció biztosítása érdekében győződjön meg róla a szerver konfigurációs fájl és a frontend konfigurációs fájl paraméterei megfelelően konfigurálva.

Zabbix server and frontend

Zabbix server configuration file draft with parameters to be updated:

### Option: HistoryStorageURL
    # History storage HTTP[S] URL.
    #
    # Mandatory: no
    # Default:
    # HistoryStorageURL= 
    ### Option: HistoryStorageTypes
    # Comma separated list of value types to be sent to the history storage.
    #
    # Mandatory: no
    # Default:
    # HistoryStorageTypes=uint,dbl,str,log,text

Example parameter values to fill the Zabbix server configuration file with:

HistoryStorageURL=http://test.elasticsearch.lan:9200
    HistoryStorageTypes=str,log,text

This configuration forces Zabbix Server to store history values of numeric types in the corresponding database and textual history data in Elasticsearch.

Elasticsearch supports the following item types:

uint,dbl,str,log,text

Supported item type explanation:

Item value type Database table Elasticsearch type
Numeric (unsigned) history_uint uint
Numeric (float) history dbl
Character history_str str
Log history_log log
Text history_text text

Zabbix frontend configuration file (conf/zabbix.conf.php) draft with parameters to be updated:

// Elasticsearch url (can be string if same url is used for all types).
    $HISTORY['url']  = [
       'uint' => 'http://localhost:9200',
       'text' => 'http://localhost:9200'
    ];
    // Value types stored in Elasticsearch.
    $HISTORY['types'] = ['uint', 'text'];

Example parameter values to fill the Zabbix frontend configuration file with:

$HISTORY['url']  = 'http://test.elasticsearch.lan:9200';
    $HISTORY['types'] = ['str', 'text', 'log'];

This configuration forces to store Text, Character and Log history values in Elasticsearch.

It is also required to make $HISTORY global in conf/zabbix.conf.php to ensure everything is working properly (see conf/zabbix.conf.php.example for how to do it):

// Zabbix GUI configuration file.
    global $DB, $HISTORY;
Installing Elasticsearch and creating mapping

Final two steps of making things work are installing Elasticsearch itself and creating mapping process.

To install Elasticsearch please refer to Elasticsearch installation guide.

Mapping is a data structure in Elasticsearch (similar to a table in a database). Mapping for all history data types is available here: database/elasticsearch/elasticsearch.map.

Creating mapping is mandatory. Some functionality will be broken if mapping is not created according to the instruction.

To create mapping for text type send the following request to Elasticsearch:

curl -X PUT \
    http://your-elasticsearch.here:9200/text \
    -H 'content-type:application/json' \
    -d '{
     "settings": {
       "index": {
        "number_of_replicas": 1,
        "number_of_shards": 5
       }
     },
     "mappings": {
       "properties": {
        "itemid": {
          "type": "long"
        },
        "clock": {
          "format": "epoch_second",
          "type": "date"
        },
        "value": {
          "fields": {
           "analyzed": {
             "index": true,
             "type": "text",
             "analyzer": "standard"
           }
          },
          "index": false,
          "type": "text"
        }
       }
     }
    }'

Similar request is required to be executed for Character and Log history values mapping creation with corresponding type correction.

To work with Elasticsearch please refer to Requirement page for additional information.

Housekeeper is not deleting any data from Elasticsearch.

Storing history data in multiple date-based indices

This section describes additional steps required to work with pipelines and ingest nodes.

To begin with, you must create templates for indices.

The following example shows a request for creating uint template:

curl -X PUT \
    http://your-elasticsearch.here:9200/_template/uint_template \
    -H 'content-type:application/json' \
    -d '{
     "index_patterns": [
       "uint*"
     ],
     "settings": {
       "index": {
        "number_of_replicas": 1,
        "number_of_shards": 5
       }
     },
     "mappings": {
       "properties": {
        "itemid": {
          "type": "long"
        },
        "clock": {
          "format": "epoch_second",
          "type": "date"
        },
        "value": {
          "type": "long"
        }
       }
     }
    }'

To create other templates, user should change the URL (last part is the name of template), change "index_patterns" field to match index name and to set valid mapping, which can be taken from database/elasticsearch/elasticsearch.map.

For example, the following command can be used to create a template for text index:

curl -X PUT \
    http://your-elasticsearch.here:9200/_template/text_template \
    -H 'content-type:application/json' \
    -d '{
     "index_patterns": [
       "text*"
     ],
     "settings": {
       "index": {
        "number_of_replicas": 1,
        "number_of_shards": 5
       }
     },
     "mappings": {
       "properties": {
        "itemid": {
          "type": "long"
        },
        "clock": {
          "format": "epoch_second",
          "type": "date"
        },
        "value": {
          "fields": {
           "analyzed": {
             "index": true,
             "type": "text",
             "analyzer": "standard"
           }
          },
          "index": false,
          "type": "text"
        }
       }
     }
    }'

This is required to allow Elasticsearch to set valid mapping for indices created automatically. Then it is required to create the pipeline definition. Pipeline is some sort of preprocessing of data before putting data in indices. The following command can be used to create pipeline for uint index:

curl -X PUT \
    http://your-elasticsearch.here:9200/_ingest/pipeline/uint-pipeline \
    -H 'content-type:application/json' \
    -d '{
     "description": "daily uint index naming",
     "processors": [
       {
        "date_index_name": {
          "field": "clock",
          "date_formats": [
           "UNIX"
          ],
          "index_name_prefix": "uint-",
          "date_rounding": "d"
        }
       }
     ]
    }'

User can change the rounding parameter ("date_rounding") to set a specific index rotation period. To create other pipelines, user should change the URL (last part is the name of pipeline) and change "index_name_prefix" field to match index name.

See also Elasticsearch documentation.

Additionally, storing history data in multiple date-based indices should also be enabled in the new parameter in Zabbix server configuration:

### Option: HistoryStorageDateIndex
    # Enable preprocessing of history values in history storage to store values in different indices based on date.
    # 0 - disable
    # 1 - enable
    #
    # Mandatory: no
    # Default:
    # HistoryStorageDateIndex=0

Hibaelhárítás

A következő lépések segíthetnek a problémák elhárításában Elasticsearch beállítása:

 1. Ellenőrizze, hogy a leképezés helyes-e (GET kérés a szükséges index URL-hez mint a http://localhost:9200/uint).
 2. Ellenőrizze, hogy a szilánkok nincsenek-e meghibásodott állapotban (az Elasticsearch újraindítása segítenie kell).
 3. Ellenőrizze az Elasticsearch konfigurációját. A konfigurációnak lehetővé kell tennie hozzáférés a Zabbix frontend gazdagépről és a Zabbix szerver gazdagépről.
 4. Ellenőrizze az Elasticsearch naplókat.

Ha továbbra is problémákat tapasztal a telepítéssel, akkor kérjük, hozzon létre egy hibajelentést a listán szereplő összes információval (leképezés, hibanaplók, konfiguráció, verzió stb.)