valuemap.delete

Leírás

objektum valuemap.delete(array valuemapids)

Ez a módszer lehetővé teszi az értéktérképek törlését.

Ez a módszer csak a Super admin felhasználótípus számára érhető el. A metódus meghívására vonatkozó engedélyeket a felhasználói szerepkör beállításaiban lehet visszavonni. Lát Felhasználó roles további információért.

Paraméterek

"(tömb)" A törölni kívánt értékleképezések azonosítói.

Visszatérési értékek

(object) A törölt érték azonosítóit tartalmazó objektumot ad vissza térképeket a "valuemapids" tulajdonság alatt.

Példák

Deleting multiple value maps

Delete two value maps.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "57562fd409b3b3b9a4d916d45207bbcb",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "valuemapids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Forrás

CValueMap::delete() az ui/include/classes/api/services/CValueMap.php fájlban.