This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Dátum és idő funkciók

Az itt felsorolt összes funkció támogatott:

A dátum és idő funkciók nem használhatók a kifejezés önmagában; legalább egy nem időalapú függvény, amely a host elemnek jelen kell lennie a kifejezésben.

FUNKCIÓ
Leírás Funkcióspecifikus paraméterek Megjegyzések
dátum
Aktuális dátum ÉÉÉÉHHNN formátumban. Példa:
=> dátum()<20220101
hónap
A hónap napja 1 és 31 közötti tartományban. Példa:
=> hónap()=1
hét napja
A hét napja 1 és 7 között (hétfő - 1, vasárnap - 7). Példa:
=> hét napja()<6
most
Az Epoch óta eltelt másodpercek száma (00:00:00 UTC, 1970. január 1.). Példa:
=> most()<1640998800
idő
Aktuális idő ÓÓPPSS formátumban. Példa:
=> idő()>000000 és idő()<060000

Function details

date

The current date in YYYYMMDD format.

Example:

date()<20220101
dayofmonth

The day of month in range of 1 to 31.

Example:

dayofmonth()=1
dayofweek

The day of week in range of 1 to 7 (Mon - 1, Sun - 7).

Example:

dayofweek()<6
now

The number of seconds since the Epoch (00:00:00 UTC, January 1, 1970).

Example:

now()<1640998800
time

The current time in HHMMSS format.

Example:

time()>000000 and time()<060000

See all supported functions.