user.unblock

Leírás

object user.unblock(array userids)

Ez a módszer lehetővé teszi a felhasználók blokkolásának feloldását.

Ez a módszer csak a Super admin felhasználótípus számára érhető el. A metódus meghívására vonatkozó engedélyeket a felhasználói szerepkör beállításaiban lehet visszavonni. Lát Felhasználó roles további információért.

Paraméterek

(tömb) A feloldandó felhasználók azonosítói.

Visszatérési értékek

(object) Egy objektumot ad vissza, amely tartalmazza a feloldott felhasználók azonosítóit a "felhasználói azonosítók" tulajdonság alatt.

Példák

Unblocking multiple users

Unblock two users.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.unblock",
      "params": [
        "1",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "1",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Forrás

CUser::unblock() az ui/include/classes/api/services/CUser.php-ban.