This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

10 Zabbix ügynök Microsoft Windows rendszeren

Ügynök konfigurálása

A Zabbix ügynökök mindkét generációja Windows-szolgáltatásként fut. Zabbix számára ügynök 2, cserélje ki az agentd-et agent2-re az alábbi utasításokban.

Futtathatja a Zabbix ügynök egyetlen példányát vagy több példányát is az ügynök egy Microsoft Windows gazdagépen. Egyetlen példány használhatja a alapértelmezett konfigurációs fájl `C:_agentd.conf' vagy egy konfiguráció parancssorban megadott fájl. Több példány esetén ügynökpéldánynak saját konfigurációs fájllal kell rendelkeznie (az egyik példányok használhatják az alapértelmezett konfigurációs fájlt).

Egy példa konfigurációs fájl érhető el a Zabbix forrásarchívumában, mint conf/zabbix_agentd.win.conf.

Tekintse meg a konfigurációs fájlt opciók a Zabbix Windows ügynök konfigurálásával kapcsolatos részletekért.

Hostname parameter

To perform active checks on a host Zabbix agent needs to have the hostname defined. Moreover, the hostname value set on the agent side should exactly match the "Host name" configured for the host in the frontend.

The hostname value on the agent side can be defined by either the Hostname or HostnameItem parameter in the agent configuration file - or the default values are used if any of these parameters are not specified.

The default value for HostnameItem parameter is the value returned by the "system.hostname" agent key. For Windows, it returns result of the gethostname() function, which queries namespace providers to determine the local host name. If no namespace provider responds, the NetBIOS name is returned.

The default value for Hostname is the value returned by the HostnameItem parameter. So, in effect, if both these parameters are unspecified the actual hostname will be the host NetBIOS name; Zabbix agent will use NetBIOS host name to retrieve the list of active checks from Zabbix server and send results to it.

The default value for Hostname is the value returned by the HostnameItem parameter. So, in effect, if both these parameters are unspecified the actual hostname will be the host NetBIOS name; Zabbix agent will use NetBIOS host name to retrieve the list of active checks from Zabbix server and send results to it.

The "system.hostname" key supports two optional parameters - type and transform.

Type parameter determines the type of the name the item should return. Supported values:

 • netbios (default) - returns the NetBIOS host name which is limited to 15 symbols and is in the UPPERCASE only;
 • host - case-sensitive, returns the full, real Windows host name (without a domain);
 • shorthost (supported since Zabbix 5.4.7) - returns part of the hostname before the first dot. It will return a full string if the name does not contain a dot.

Transform parameter is supported since Zabbix 5.4.7 and allows to specify additional transformation rule for the hostname. Supported values:

 • none (default) - use the original letter case;
 • lower - convert the text into lowercase.

So, to simplify the configuration of zabbix_agentd.conf file and make it unified, two different approaches could be used.

 1. leave Hostname or HostnameItem parameters undefined and Zabbix agent will use NetBIOS host name as the hostname;
 2. leave Hostname parameter undefined and define HostnameItem like this:
  HostnameItem=system.hostname[host] - for Zabbix agent to use the full, real (case sensitive) Windows host name as the hostname
  HostnameItem=system.hostname[shorthost,lower] - for Zabbix agent to use only part of the hostname before the first dot, converted into lowercase.

Host name is also used as part of Windows service name which is used for installing, starting, stopping and uninstalling the Windows service. For example, if Zabbix agent configuration file specifies Hostname=Windows_db_server, then the agent will be installed as a Windows service "Zabbix Agent [Windows_db_server]". Therefore, to have a different Windows service name for each Zabbix agent instance, each instance must use a different host name.

Installing agent as Windows service

To install a single instance of Zabbix agent with the default configuration file c:\zabbix_agentd.conf:

zabbix_agentd.exe --install

On a 64-bit system, a 64-bit Zabbix agent version is required for all checks related to running 64-bit processes to work correctly.

If you wish to use a configuration file other than c:\zabbix_agentd.conf, you should use the following command for service installation:

zabbix_agentd.exe --config <your_configuration_file> --install

A full path to the configuration file should be specified.

Multiple instances of Zabbix agent can be installed as services like this:

 zabbix_agentd.exe --config <configuration_file_for_instance_1> --install --multiple-agents
     zabbix_agentd.exe --config <configuration_file_for_instance_2> --install --multiple-agents
     ...
     zabbix_agentd.exe --config <configuration_file_for_instance_N> --install --multiple-agents

The installed service should now be visible in Control Panel.

Starting agent

To start the agent service, you can use Control Panel or do it from command line.

To start a single instance of Zabbix agent with the default configuration file:

 zabbix_agentd.exe --start

To start a single instance of Zabbix agent with another configuration file:

 zabbix_agentd.exe --config <your_configuration_file> --start

To start one of multiple instances of Zabbix agent:

 zabbix_agentd.exe --config <configuration_file_for_this_instance> --start --multiple-agents

Leállító ügynök

Az ügynökszolgáltatás leállításához használhatja a Vezérlőpultot, vagy teheti meg a következőről parancs sor.

A Zabbix ügynök egyetlen példányának leállítása az alapértelmezettvel indult konfigurációs fájl:

 zabbix_agentd.exe --stop

A Zabbix ügynök egyetlen példányának leállítása egy másikkal indult konfigurációs fájl:

 zabbix_agentd.exe --config <saját_konfigurációs_fájl> --stop

A Zabbix ügynök több példányának egyikének leállítása:

 zabbix_agentd.exe --config <a_példány_konfigurációs_fájlja> --stop --multiple-agents

Az ügynök Windows szolgáltatás eltávolítása

A Zabbix ügynök egyetlen példányának eltávolítása az alapértelmezett használatával konfigurációs fájl:

  zabbix_agentd.exe --uninstall

A Zabbix ügynök egyetlen példányának eltávolítása nem alapértelmezett használatával konfigurációs fájl:

  zabbix_agentd.exe --config <saját_konfigurációs_fájl> --uninstall

A Zabbix ügynök több példányának eltávolítása a Windows szolgáltatásokból:

 zabbix_agentd.exe --config <példány_1 konfigurációs_fájlja> --uninstall --multiple-agents
     zabbix_agentd.exe --config <példány_2 konfigurációs_fájlja> --uninstall --multiple-agents
     ...
     zabbix_agentd.exe --config <példány_konfigurációs_fájlja> --uninstall --multiple-agents

Korlátozások

A Zabbix agent for Windows nem támogatja nem szabványos Windows-konfigurációk, ahol a CPU-k vannak elosztva nem egyenletesen a NUMA csomópontok között. Ha logikai CPU-k vannak elosztva nem egységes, akkor előfordulhat, hogy a CPU-teljesítmény mérőszámai nem érhetők el a következőhöz néhány CPU. Például, ha 72 logikai CPU van 2 NUMA csomóponttal, mindkét csomópontnak 36 CPU-val kell rendelkeznie.