zabbix_get

Szakasz: Felhasználói parancsok (1)
Frissítve: 2021-06-01
Index Vissza a fő tartalomhoz


 

NÉV

zabbix_get – Zabbix get utility 

SZINOPSZIS

zabbix_get -s host-name-or-IP [-p port-number] [-I IP-address] [-t timeout] -k item-key
zabbix_get -s host-name-or-IP [-p port-number] [-I IP-address] [-t timeout] --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-agent-cert-issuer cert-issuer] [--tls-agent-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k item-key
zabbix_get -s host-name-or-IP [-p port-number] [-I IP-address] [-t timeout] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k item-key
zabbix_get -h
zabbix_get -V

LEÍRÁS

A zabbix_get egy parancssori segédprogram, amellyel adatokat kaphat a Zabbix agent-től.  

LEHETŐSÉGEK

-s, --host host-name-or-IP Adja meg a gazdagép nevét vagy IP-címét.

-p, --port port-number Adja meg a gazdagépen futó ügynök portszámát. Az alapértelmezett 10050.

-I, --source-address IP-address Adja meg a forrás IP-címét.

-t, --timeout seconds Adja meg az időtúllépést. Érvényes tartomány: 1-30 másodperc (alapértelmezett: 30)

-k, --key item-key Adja meg az elem kulcsát az érték lekéréséhez.

--tls-connect value Hogyan lehet csatlakozni az ügynökhöz. Értékek:

 

unencrypted
connect without encryption (default)

psk
connect using TLS and a pre-shared key

cert
connect using TLS and a certificate

--tls-ca-file CA-file
Full pathname of a file containing the top-level CA(s) certificates for peer certificate verification.

--tls-crl-file CRL-file
Full pathname of a file containing revoked certificates.

--tls-agent-cert-issuer cert-issuer
Allowed agent certificate issuer.

--tls-agent-cert-subject cert-subject
Allowed agent certificate subject.

--tls-cert-file cert-file
Full pathname of a file containing the certificate or certificate chain.

--tls-key-file key-file
Full pathname of a file containing the private key.

--tls-psk-identity PSK-identity
PSK-identity string.

--tls-psk-file PSK-file
Full pathname of a file containing the pre-shared key.

--tls-cipher13 cipher-string
Cipher string for OpenSSL 1.1.1 or newer for TLS 1.3. Override the default ciphersuite selection criteria. This option is not available if OpenSSL version is less than 1.1.1.

--tls-cipher cipher-string
GnuTLS priority string (for TLS 1.2 and up) or OpenSSL cipher string (only for TLS 1.2). Override the default ciphersuite selection criteria.

-h, --help
Display this help and exit.

-V, --version
Output version information and exit.

 

PÉLDÁK

zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k "system.cpu.load[all,avg1]"
zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k "system.cpu.load[all,avg1]" --tls-connect cert --tls-ca-file /home/zabbix/zabbix_ca_file --tls-agent-cert-issuer "CN=Signing CA,OU=IT operations,O=Example Corp,DC=example,DC=com" --tls-agent-cert-subject "CN=server1,OU=IT operations,O=Example Corp,DC=example,DC=com" --tls-cert-file /home/zabbix/zabbix_get.crt --tls-key-file /home/zabbix/zabbix_get.key
zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k "system.cpu.load[all,avg1]" --tls-connect psk --tls-psk-identity "PSK ID Zabbix agent" --tls-psk-file /home/zabbix/zabbix_agentd.psk
 

LÁSD MÉG

Dokumentáció https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8), zabbix_web_service(8)  

SZERZŐ

Alekszej Vladisev <[[e-mail védett]]{.__cf_email__ cfemail="254449405d655f4447474c5d0b464a48"}>


 

Index

NÉV

SZINOPSZIS

LEÍRÁS

OPCIÓK

FÁJLOK

LÁSD MÉG (#lbAH)

SZERZŐ


Ezt a dokumentumot a man2html készítette a kézikönyv segítségével oldalak.
Időpont: 2021. november 22., 14:07:57 GMT