This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Zabbix ügynök 2 protokoll

Áttekintés

Ez a rész a következőkről nyújt információkat:

 • Agent2 -> Server: aktív ellenőrzési kérés

 • Szerver -> Agent2: aktív ellenőrzi a választ

 • Agent2 -> Server: ügynök adatkérés

 • Szerver -> Agent2: ügynök adatválasz

Aktív ellenőrzési kérés

Az aktív ellenőrzések kérése az ügynök által feldolgozandó aktív ellenőrzések lekérésére szolgál. Ezt a kérést az ügynök küldi el az indításkor, majd a RefreshActiveChecks inervallumokkal.

Mező Típus Kötelező Érték
kérés karakterlánc igen "aktív ellenőrzések"
fogadó karakterlánc igen Gazdanév.
verzió karakterlánc igen Az ügynök verziója: <fő>.<kisebb>.
host_metadata karakterlánc nem A konfigurációs paraméter HostMetadata vagy HostMetadataItem metrika értéke.
interfész karakterlánc nem A konfigurációs paraméter HostInterface vagy HostInterfaceItem metrika értéke.
ip karakterlánc nem A ListenIP first IP konfigurációs paraméter, ha be van állítva.
kikötő szám nem A konfigurációs paraméter ListenPort értéke, ha be van állítva, és nem az alapértelmezett ügynökfigyelő port.

Példa:

{
     "request": "active checks",
     "host": "Zabbix szerver",
     "version": "6.0",
     "host_metadata": "mysql,nginx",
     "hostinterface": "zabbix.server.lan",
     "ip": "159.168.1.1",
     "port": 12050
    }

Active checks response

The active checks response is sent by the server back to agent after processing active checks request.

Field Type Mandatory Value
response string yes success | failed
info string no Error information in the case of failure.
data array of objects no Active check items.
key string no Item key with expanded macros.
itemid number no Item identifier.
delay string no Item update interval.
lastlogsize number no Item lastlogsize.
mtime number no Item mtime.
regexp array of objects no Global regular expressions.
name string no Global regular expression name.
expression string no Global regular expression.
expression_type number no Global regular expression type.
exp_delimiter string no Global regular expression delimiter.
case_sensitive number no Global regular expression case sensitiviness setting.

Example:

{
     "response": "success",
     "data": [
      {
       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "itemid": 1234,
       "delay": "30s",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      },
      {
       "key": "agent.version",
       "itemid": 5678,
       "delay": "10m",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      }
     ]
    }

Agent data request

The agent data request contains the gathered item values.

Field Type Mandatory Value
request string yes agent data
host string yes Host name.
version string yes The agent version: <major>.<minor>.
session string yes Unique session identifier generated each time when agent is started.
data array of objects yes Item values.
id number yes The value identifier (incremental counter used for checking duplicated values in the case of network problems).
itemid number yes Item identifier.
value string no The item value.
lastlogsize number no The item lastlogsize.
mtime number no The item mtime.
state number no The item state.
source string no The value event log source.
eventid number no The value event log eventid.
severity number no The value event log severity.
timestamp number no The value event log timestamp.
clock number yes The value timestamp (seconds since Epoch).
ns number yes The value timestamp nanoseconds.

Example:

{
     "request": "agent data",
     "data": [
      {
       "id": 1,
       "itemid": 5678,
       "value": "2.4.0",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 76808644
      },
      {
       "id": 2,
       "itemid": 1234,
       "lastlogsize": 112,
       "value": " 19845:20140621:141708.521 Starting Zabbix Agent [<hostname>]. Zabbix 2.4.0 (revision 50000).",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 77053975
      }
     ],
     "host": "Zabbix server",
     "version": "6.0",
     "session": "1234456akdsjhfoui"
    }

Ügynök adatválasz

Az ügynökadat-választ a kiszolgáló visszaküldi az ügynöknek az ügynökadatkérés feldolgozása után.

Mező Típus Kötelező Érték
válasz karakterlánc igen siker | sikertelen
info karakterlánc igen Tételfeldolgozási eredmények.

Példa:

{
     "response": "success",
     "info": "feldolgozva: 2; sikertelen: 0; összesen: 2; eltöltött másodperc: 0,003534"
    }

Heartbeat message

The heartbeat message is sent by an active agent to Zabbix server/proxy every HeartbeatFrequency seconds (configured in the Zabbix agent 2 configuration file).

It is used to monitor the availability of active checks.

{
     "request": "active check heartbeat",
     "host": "Zabbix server",
     "heartbeat_freq": 60
    }
Field Type Mandatory Value
request string yes active check heartbeat
host string yes The host name.
heartbeat_freq number yes The agent heartbeat frequency (HeartbeatFrequency configuration parameter).