> Objecte problema

Els següents objectes són relacionats amb l'API problem.

Problemes

Els problemes els crea el servidor Zabbix i no es poden modificar mitjançant l'API.

L'objecte problema té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
eventid cadena ID de l'esdeveniment problema.
source enter Tipus de l'esdeveniment del problema.

Valors possibles:
0 - esdeveniment creat per un trigger;
3 - esdeveniment intern;
4 - esdeveniment creat a l'actualització de l'estat del servei.
objecte enter Tipus d'objecte relacionat amb l'esdeveniment del problema.

Valors possibles si source s'estableix a "esdeveniment creat per un trigger":
0 - disparador.
< br>Valors possibles si source és establert com a "esdeveniment intern":
0 - trigger;
4 - element;
5 - regla LLD.

Valors possibles si source s'estableix a "esdeveniment creat a l'actualització de l'estat del servei":
6 - servei.
objectid cadena ID de l'objecte relacionat.
clock timestamp Hora en què es va crear l'esdeveniment problema.
ns enter Nanosegons quan es va crear l'esdeveniment problema.
r_eventid cadena ID d'esdeveniment de recuperació.
r_clock timestamp Hora en què es va crear l'esdeveniment de recuperació.
r_ns enter Nanosegons quan es va crear l'esdeveniment de recuperació.
cause_eventid cadena ID de l'esdeveniment de la causa.
correlationid cadena ID de la regla de correlació si aquest esdeveniment s'ha recuperat per la regla de correlació global.
identificador d'usuari cadena ID d'usuari si el problema s'ha tancat manualment.
nom cadena Nom del problema resolt.
acknowledged enter Reconeix l'estat del problema.

Valors possibles:
0 - no reconegut;
1 - reconegut.
severity nombre enter Gravetat actual del problema.

Valors possibles:
0 - no classificat;
1 - informació;
2 - advertència;
3 - mitjana;
4 - alt;
5 - desastre.
suppressed enter Si el problema s'ha esborrat.

Valors possibles:
0 - el problema està en estat normal;
1 - el problema s'ha esborrat.
opdata cadena Dades operatives amb macros expandides.
urls array Actives URL de tipus de suport.

Etiqueta de problema

L'objecte d'etiqueta de problema té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de problema.
value string Valor de l'etiqueta de problema.

URL dels tipus de suport

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name string nom d'URL definit pel tipus de suport.
url string valor d'URL definit pel tipus de suport.

Els resultats contindran entrades només per als tipus de suport actius amb una entrada de menú d'esdeveniments activada. La macro emprada a les propietats s'ampliarà, però si una de les propietats conté una macro no ampliada, ambdues propietats s'exclouran dels resultats. Les macros compatibles són descrites en aquesta pàgina.