regexp.delete

Beschrijving

object regexp.delete(array regexpids)

Met deze methode kunnen algemene reguliere expressies worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Super admin gebruikerstypes. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen reguliere expressies.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de verwijderde regular expressies onder de eigenschap regexpids.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere globale reguliere expressies.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.delete",
      "params": [
        "16",
        "17"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "regexpids": [
          "16",
          "17"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CRegexp::delete() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.