user.unblock

Descripció

object user.unblock(array userids)

Aquest mètode permet desblocar usuaris.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels usuaris que es desblocaran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels usuaris desblocats sota la propietat userids.

Exemples

Desblocar diversos usuaris

Desbloca dos usuaris.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.unblock",
      "params": [
        "1",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "1",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUser::unblock() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.