usermacro.deleteglobal

Beschrijving

object usermacro.deleteglobal(array globalMacroIds)

Met deze methode kunnen globale macro's worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de globale macro's die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de verwijderde global macro's onder de eigenschap globalmacroids.

Voorbeelden

Het verwijderen van meerdere globale macro's

Verwijder twee globale macro's.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.deleteglobal",
      "params": [
        "32",
        "11"
      ],
      "id": 1
    }

Respons:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "32",
          "11"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUserMacro::deleteGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.