valuemap.delete

Descripció

object valuemap.delete(array valuemapids)

Aquest mètode permet esborrar mapes de valors.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs des mapes de valors que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels mapes de valors esborrats sota la propietat valuemapids.

Exemples

Esborrar diversos mapes de valors

Esborra dos mapes de valors.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "valuemapids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CValueMap::delete() in ui/include/classes/api/services/CValueMap.php.