This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

15 modbus.get-parameters

Overzicht

De onderstaande tabel geeft details van de modbus.get[] item parameters.

Parameters

Parameter Beschrijving Standaardinstellingen Voorbeeld
endpoint Protocol en adres van het eindpunt, gedefinieerd als protocol://connection_string

Mogelijke protocolwaarden: rtu, ascii (alleen agent 2), tcp

Indeling verbindingsreeks:

met tcp - adres:poort
met seriële regel: rtu, ascii - poortnaam:snelheid:params
waar< br>'speed' - 1200, 9600 etc
'params' - databits (5,6,7 of 8), pariteit (n,e of o voor geen/even/oneven), stopbits (1 of 2 )
protocol: geen

rtu/ascii protocol:
poort_name: geen
snelheid: 115200
params: 8n1

tcp protocol:< br>adres: geen
poort: 502
tcp://192.168.6.1:511
tcp://192.168.6.2
tcp://[::1]:511
tcp://::1
tcp://localhost:511
tcp://localhost
rtu://COM1:9600:8n
ascii://COM2:1200:7o2< br>rtu://ttyS0:9600
ascii://ttyS1
slave id Modbus-adres van het apparaat waarvoor het is bedoeld (1 tot 247), zie MODBUS Messaging Implementation Guide (pagina 23)

tcp-apparaat (niet GW) negeert het veld
serial: 1

tcp: 255 (0xFF)
2
function Leeg of waarde van een ondersteunde functie:

1 - Lees spoel,
2 - Lees discrete invoer,
3 - Lees holdingregisters,
4 - Lees invoerregisters
leeg 3
address Adres van de eerste registry, coil of input.

Als 'function' leeg is, dan moet 'address' binnen bereik zijn voor:
Coil - 00001 - 09999
Discreet input - 10001 - 19999
Invoer register - 30001 - 39999
Holding register - 40001 - 49999

Als 'functie' niet leeg is, zal het veld 'adres' van 0 tot 65535 zijn en gebruikt worden zonder wijziging (PDU)
lege functie: 00001

niet-lege functie: 0
9999
count Aantal van het 'type' in de volgorde dat wordt gelezen van het apparaat, waarbij:

voor spoel of discrete invoer het 'type' = 1 bit
voor andere gevallen: (count*type )/2 = werkelijke telling van registers voor lezen
Als 'offset' niet 0 is, wordt de waarde toegevoegd aan 'reële telling'
Aanvaardbaar bereik voor 'reële telling' is 1:65535
1 2
type Datatype:

voor leesspoel en leesdiscrete invoer - bit

voor leeshoudregisters en leesinvoerregisters:
int8 - 8bit<br >uint8 - 8bit (niet-ondertekend)
int16 - 16bit
uint16 - 16bit (niet-ondertekend)
int32 - 32bit
uint32 - 32bit (niet-ondertekend)
float - 32bit
uint64 - 64bit (unsigned)
double - 64bit
bit
uint16
uint64
endianness Endianness-type:
be - Big Endian
le - Little Endian
mbe - Mid-Big Endian
mle - Mid-Little Endian<br >
Beperkingen:
voor 1 bit - be
voor 8 bits - be,le
voor 16 bits - be,le
be le
offset Aantal registers, beginnend bij 'adres', waarvan het resultaat wordt weggegooid.

De grootte van elk register is 16 bits (nodig om apparatuur te ondersteunen die geen willekeurige leestoegang ondersteunt).
0 4