3 Zabbix agent 2-protocol

Overzicht

Dit gedeelte biedt informatie over:

 • Agent2 -> Server : verzoek om actieve controles
 • Server -> Agent2 : reactie op actieve controles
 • Agent2 -> Server : verzoek om agentgegevens
 • Server -> Agent2 : reactie met agentgegevens
 • Agent2 -> Server : heartbeat-bericht

Verzoek om actieve controles

Het verzoek om actieve controles wordt gebruikt om de actieve controles op te halen die door de agent moeten worden verwerkt. Dit verzoek wordt door de agent verzonden bij het opstarten en vervolgens met intervallen van RefreshActiveChecks.

Veld Type Verplicht Waarde
request string ja active checks
host string ja Hostnaam.
version string ja De agentversie: <major>.<minor>.
host_metadata string nee De configuratieparameter HostMetadata of de waarde van de metric HostMetadataItem.
interface string nee De configuratieparameter HostInterface of de waarde van de metric HostInterfaceItem.
ip string nee Het eerste IP-adres van de configuratieparameter ListenIP, indien ingesteld.
port number nee De waarde van de configuratieparameter ListenPort indien ingesteld en niet de standaard luisterpoort van de agent.
config_revision number nee Configuratie-identificatie voor incrementele configuratiesynchronisatie.
session string nee Sessie-identificatie voor incrementele configuratiesynchronisatie.

Voorbeeld:

{
     "request": "active checks",
     "host": "Zabbix server",
     "version": "6.0",
     "host_metadata": "mysql,nginx",
     "hostinterface": "zabbix.server.lan",
     "ip": "159.168.1.1",
     "port": 12050,
     "config_revision": 1,
     "session": "e3dcbd9ace2c9694e1d7bbd030eeef6e"
    }

Reactie op actieve controles

De reactie op actieve controles wordt door de server teruggestuurd naar de agent nadat het verzoek om actieve controles is verwerkt.

Veld Type Verplicht Waarde
response string ja success | failed
info string nee Foutinformatie in geval van mislukking.
data reeks van objecten nee Actieve controle-items. Overgeslagen als de hostconfiguratie ongewijzigd is.
key string nee Item sleutel met uitgebreide macro's.
itemid number nee Item-identificatie.
delay string nee Update-interval van het item.
lastlogsize number nee Laatste loggrootte van het item.
mtime number nee Item mtime.
regexp reeks van objecten nee Globale reguliere expressies.
name string nee Naam van de globale reguliere expressie.
expression string nee Globale reguliere expressie.
expression_type number nee Type van de globale reguliere expressie.
exp_delimiter string nee Delimiter van de globale reguliere expressie.
case_sensitive number nee Instelling voor hoofdlettergevoeligheid van de globale reguliere expressie.
config_revision number nee Configuratie-identificatie voor incrementele configuratiesynchronisatie. Overgeslagen als de hostconfiguratie ongewijzigd is. Verhoogd als de hostconfiguratie is gewijzigd.

Voorbeeld:

{
     "response": "success",
     "data": [
      {
       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "itemid": 1234,
       "delay": "30s",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      },
      {
       "key": "agent.version",
       "itemid": 5678,
       "delay": "10m",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      }
     ],
     "config_revision": 2
    }

Verzoek om agentgegevens

Het verzoek om agentgegevens bevat de verzamelde itemwaarden.

Veld Type Verplicht Waarde
request string ja agent data
host string ja Hostnaam.
version string ja De versie van de agent: <major>.<minor>.
session string ja Unieke sessie-identificatie die telkens wordt gegenereerd wanneer de agent wordt gestart.
data reeks van objecten ja Itemwaarden.
id number ja De waarde-identificatie (incrementele teller die wordt gebruikt voor het controleren van gedupliceerde waarden in het geval van netwerkproblemen).
itemid number ja Item-identificatie.
value string nee De itemwaarde.
lastlogsize number nee De laatste loggrootte van het item.
mtime number nee De item-mtime.
state number nee De itemstatus.
source string nee De bron van het gebeurtenislogboek van de waarde.
eventid number nee Het gebeurtenis-id van het gebeurtenislogboek van de waarde.
severity number nee De ernst van het gebeurtenislogboek van de waarde.
timestamp number nee De tijdstempel van het gebeurtenislogboek van de waarde.
clock number ja De tijdstempel van de waarde (seconden sinds Epoch).
ns number ja De nanoseconden van de tijdstempel van de waarde.

Voorbeeld:

{
     "request": "agent data",
     "data": [
      {
       "id": 1,
       "itemid": 5678,
       "value": "2.4.0",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 76808644
      },
      {
       "id": 2,
       "itemid": 1234,
       "lastlogsize": 112,
       "value": " 19845:20140621:141708.521 Starting Zabbix Agent [<hostname>]. Zabbix 2.4.0 (revision 50000).",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 77053975
      }
     ],
     "host": "Zabbix server",
     "version": "6.0",
     "session": "1234456akdsjhfoui"
    }

Reactie van agent gegevens

De reactie van agent gegevens wordt door de server teruggestuurd naar de agent na verwerking van het agent gegevens verzoek.

Veld Typ Verplicht Waarde
reactie string ja succes | mislukt
info string ja Resultaten van artikelverwerking.

Voorbeeld:

{
     "antwoord": "succes",
     "info": "verwerkt: 2; mislukt: 0; totaal: 2; seconden besteed: 0,003534"
    }

Hartslagbericht

Het hartslagbericht wordt door een actieve agent naar de Zabbix-server/-proxy gestuurd elke HeartbeatFrequency seconden (geconfigureerd in het Zabbix-agent 2 configuratiebestand).

Het wordt gebruikt om de beschikbaarheid van actieve controles te controleren.

{
     "request": "active check heartbeat",
     "host": "Zabbix server",
     "heartbeat_freq": 60
    }
Veld Type Verplicht Waarde
request string ja active check heartbeat
host string ja De hostnaam.
heartbeat_freq number ja De agent hartslagfrequentie (HeartbeatFrequency configuratieparameter).