Створення плагіна (посібник)

Це покроковий посібник зі створення простого завантажуваного плагіна для Zabbix agent 2.

Що ви створите

Під час цього уроку ви додасте новий завантажуваний плагін MyIP. Плагін реалізує 1 метрику під назвою myip, яка повертає зовнішню IP-адресу хоста, на якому запущено Zabbix Agent 2.

Частина 1: Написання коду на Go

У цьому розділі ви дізнаєтеся, як написати плагін, який додає нову метрику до Zabbix агента 2.

 1. Створіть новий каталог myip в /usr/local/zabbix/go/plugins/.

 2. Створіть файл main.go всередині каталогу myip і визначте ім'я вашого Go пакету.

/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/main.go

package main

Тримайте файл відкритим, щоб додати нові рядки, як описано в наступних кроках.

 1. Вкажіть пакети для імпорту. Це пакети, які підтримують плагін.

/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/main.go

package main
    
    import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin"
    )
 1. Визначте структуру плагіна. Додайте структуру plugin.Base, щоб отримати доступ до стандартного функціоналу плагіна.

/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/main.go

package main
    
    import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin"
    )
    
    type Plugin struct {
    plugin.Base
    }
    
    var impl Plugin
 1. Реалізуйте інтерфейс плагіна [Export] (/devel/plugins/interfaces). Інтерфейс експорту виконує опитування і повертає значення.

/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/main.go

package main
    
    import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin"
    )
    
    type Plugin struct {
    plugin.Base
    }
    
    var impl Plugin
    
    func (p *Plugin) Export(key string, params []string, ctx plugin.ContextProvider) (result interface{}, err error)
 1. Додайте логування. Повідомлення журналу з'являться в log файлі Zabbix Agent 2. Ви можете використовувати одну з функцій логування, доступних для плагінів: Critf(), Errf(), Infof(), Warningf(), Debugf(), Tracef().

/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/main.go

package main
    
    import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin"
    )
    
    type Plugin struct {
    plugin.Base
    }
    
    var impl Plugin
    
    func (p *Plugin) Export(key string, params []string, ctx plugin.ContextProvider) (result interface{}, err error){
    p.Infof("received request to handle %s key with %d parameters", key, len(params))
    }
 1. Реалізуйте основну логіку плагіна. Ця логіка отримує відповідь за вказаною URL-адресою і читає її, потім повертає IP-адресу як відповідь і закриває запит. У разі помилки при виконанні GET-запиту або читанні відповіді, замість неї повертається помилка.

/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/main.go

package main
    
    import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin"
    )
    
    type Plugin struct {
    plugin.Base
    }
    
    var impl Plugin
    
    func (p *Plugin) Export(key string, params []string, ctx plugin.ContextProvider) (result interface{}, err error){
    p.Infof("received request to handle %s key with %d parameters", key, len(params))
    resp, err := http.Get("https://api.ipify.org")
    if err != nil {
    return nil, err
    }
    
    defer resp.Body.Close()
    
    body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
    if err != nil {
    return nil, err
    }
    
    return string(body), nil
    }
 1. Зареєструйте метрику. Zabbix агент 2 ініціює виконання функції init() при запуску. Ця функція викличе метод plugin.RegisterMetrics(structure, plugin name, metric name, description) для отримання даних плагіна.

Опис параметрів методу plugin.RegisterMetrics:

 • structure - вказівник на реалізацію плагіна; надає доступ до структури плагіна, включаючи список доступних інтерфейсів плагіна (наприклад, &impl) .- name - назва плагіна; має бути унікальною (наприклад, "Myip ").
 • metric name - назва метрики (наприклад, "myip "). Це ключ елемента, який використовується для збору даних з плагіна.
 • description - опис метрики; має починатися з великої літери і закінчуватися крапкою (наприклад, ""Return the external IP address of the host where agent is running.").

:: notetip Щоб зареєструвати кілька метрик, повторіть параметри metric name та description для кожної метрики. Наприклад: plugin.RegisterMetrics(&impl, "Myip", "metric.one", "Опис першої метрики.", "metric.two", "Опис другої метрики."). :::

/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/main.go

package main
    
    import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin"
    )
    
    type Plugin struct {
    plugin.Base
    }
    
    var impl Plugin
    
    func (p *Plugin) Export(key string, params []string, ctx plugin.ContextProvider) (result interface{}, err error){
    p.Infof("received request to handle %s key with %d parameters", key, len(params))
    resp, err := http.Get("https://api.ipify.org")
    if err != nil {
    return nil, err
    }
    
    defer resp.Body.Close()
    
    body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
    if err != nil {
    return nil, err
    }
    
    return string(body), nil
    }
    
    func init() {
    plugin.RegisterMetrics(&impl, "Myip", "myip", "Return the external IP address of the host where agent is running.")
    }
 1. Визначте функцію main(), яка створить новий екземпляр обробника плагіна, призначить його для ведення журналу плагіном, а потім виконає обробник плагіна.

Визначення функції main() є обов'язковим.

/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/main.go

package main
    
    import (
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "net/http"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container"
    "git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin"
    )
    
    type Plugin struct {
    plugin.Base
    }
    
    var impl Plugin
    
    func (p *Plugin) Export(key string, params []string, ctx plugin.ContextProvider) (result interface{}, err error){
    p.Infof("received request to handle %s key with %d parameters", key, len(params))
    resp, err := http.Get("https://api.ipify.org")
    if err != nil {
    return nil, err
    }
    
    defer resp.Body.Close()
    
    body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
    if err != nil {
    return nil, err
    }
    
    return string(body), nil
    }
    
    func init() {
    plugin.RegisterMetrics(&impl, "Myip", "myip", "Return the external IP address of the host where agent is running.")
    }
    
    func main() {
    h, err := container.NewHandler(impl.Name())
    if err != nil {
    panic(fmt.Sprintf("failed to create plugin handler %s", err.Error()))
    }
    impl.Logger = &h
    
    err = h.Execute()
    if err != nil {
    panic(fmt.Sprintf("failed to execute plugin handler %s", err.Error()))
    }
    }

Частина 2: Створення плагіна

У цьому розділі ви дізнаєтеся, як скомпілювати плагін.

 1. Щоб створити файли Go для обробки залежностей і автоматично завантажити залежності, виконайте цей сценарій bash із CLI.
go mod init myip
    GOPROXY=direct go get git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin@branchname
    go mod tidy
    go build

Переконайтеся, що вказали правильну назву гілки, тобто замініть branchname (див. рядок 2) на одне з наступного:

 • release/* - для гілки стабільного релізу, де "*" є версією релізу (тобто 6.4)
 • master - для головної гілки
 • <commit hash> - для конкретної версії коміту (використовуйте спеціальний хеш коміту)

Результат має бути подібним до цього:

go: creating new go.mod: module myip
    go: to add module requirements and sums:
      go mod tidy
    go: finding module for package git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container
    go: finding module for package git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin
    go: found git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin in git.zabbix.com/ap/plugin-support v0.0.0-20220608100211-35b8bffd7ad0
    go: found git.zabbix.com/ap/plugin-support/plugin/container in git.zabbix.com/ap/plugin-support v0.0.0-20220608100211-35b8bffd7ad0
 1. Створіть виконуваний файл myip для завантажуваного плагіна.

 2. Вкажіть шлях до файлу конфігурації плагіна в параметрі Plugins.Myip.System.Path файлу конфігурації Zabbix agent 2.

Ім’я плагіна в назві параметра конфігурації (Myip у цьому підручнику) має відповідати імені плагіна, визначеному у функції plugin.RegisterMetrics().

echo 'Plugins.Myip.System.Path=/usr/local/zabbix/go/plugins/myip/myip' > /etc/zabbix_agent2.d/plugins.d/myip.conf
 1. Протестуйте метрику
zabbix_agent2 -t myip

Відповідь має містити зовнішню IP-адресу вашого хосту.

У разі помилки перевірте, чи має користувач zabbix права доступу до каталогу /usr/local/zabbix/go/plugins/myip.