This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Панель приладів

Цей клас призначений для роботи з інформаційними панелями.

Посилання на об'єкти:

Доступні методи:

  • dashboard.create - створення нових інформаційних панелей
  • dashboard.delete - видалення інформаційних панелей
  • dashboard.get - отримання інформаційних панелей
  • dashboard.update - оновлення інформаційних панелей