This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Об'єкт прототипу Graph

Наступні об’єкти безпосередньо пов’язані з API graphprototype.

Прототип графа

Об'єкт-прототип графа має такі властивості.

Властивість Тип Опис
graphid рядок (лише читання) ID прототипу графа.
height
(обов’язково)
ціле число Висота прототипу графіка в пікселях.
name
(обов'язково)
рядок Ім'я прототипу графа.
width
(обов'язково)
integer Ширина прототипу графіка в пікселях.
graphtype integer Тип макета прототипів графіків.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) звичайний;
1 - складений;
2 - кругова;
3 - вибухнув.
percent_left float Лівий процентиль.

За замовчуванням: 0.
percent_right float Правий процентиль.

За замовчуванням: 0.
показати_3d ціле Чи відображати виявлені кругові та розкомпоновані графіки в 3D.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) відображати в 2D;
1 - відображати в 3D.
show_legend integer Чи показувати легенду на виявленому графіку.

Можливі значення:
0 - приховати;
1 - (за замовчуванням) показати.
show_work_period ціле число Чи показувати робочий час на виявленому графіку.

Можливі значення:
0 - приховати;
1 - (за замовчуванням) показати.
templateid рядок (лише читання) Ідентифікатор прототипу графа батьківського шаблону.
yaxismax float Фіксоване максимальне значення для осі Y.
yaxismin float Фіксоване мінімальне значення для осі Y.
ymax_itemid рядок Ідентифікатор елемента, який використовується як максимальне значення для осі Y.

Починаючи з Zabbix 6.0.7, якщо користувач не має доступу до зазначеного елемента, графік відображається як ymax_type буде встановлено на '0' (обчислено).
ymax_type integer Метод обчислення максимального значення для осі Y.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) обчислено;
1 - фіксоване;
2 - елемент .
ymin_itemid рядок Ідентифікатор елемента, який використовується як мінімальне значення для осі Y.

Починаючи з Zabbix 6.0.7, якщо користувач не має доступу до зазначеного елемента, графік відображається як ymin_type буде встановлено на '0' (обчислено).
ymin_type integer Метод обчислення мінімального значення для осі Y.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) обчислено;
1 - фіксоване;
2 - елемент .
discover integer Статус виявлення прототипу графа.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) нові графіки будуть виявлені;
1 - нові графіки не будуть виявлені, а існуючі - будуть бути позначений як втрачений.
uuid рядок Універсальний унікальний ідентифікатор, який використовується для зв’язування імпортованих прототипів графів із уже існуючими. Використовується лише для прототипів графів у шаблонах. Автоматично генерується, якщо не вказано.

Для операцій оновлення це поле є лише для читання.

Зауважте, що для деяких методів (оновлення, видалення) комбінація обов’язкових/необов’язкових параметрів відрізняється.