This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Об'єкт інтерфейсу хоста

Наступні об’єкти безпосередньо пов’язані з API 'hostinterface'.

Інтерфейс хоста

Об'єкт інтерфейсу хоста має такі властивості.

Зауважте, що потрібні як IP, так і DNS. Якщо ви не хочете використовувати DNS, встановіть для нього порожній рядок.

Властивість Тип Опис
available integer (readonly) Доступність інтерфейсу хоста.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) невідомо;
1 - доступно;
2 - недоступно .
details array Додатковий об'єкт для інтерфейсу. Обов’язково, якщо «тип» інтерфейсу — SNMP.
disable_until timestamp (лише читання) Час наступного опитування недоступного інтерфейсу хоста.
dns
(required)
string Ім’я DNS, яке використовується інтерфейсом.

Може бути порожнім, якщо з’єднання здійснюється через IP.
error string (readonly) Текст помилки, якщо інтерфейс хоста недоступний.
errors_from timestamp (readonly) Час, коли інтерфейс хоста став недоступним.
hostid
(required)
string Ідентифікатор хоста, якому належить інтерфейс.
interfaceid рядок (readonly) ID інтерфейсу.
ip
(required)
string IP-адреса, яка використовується інтерфейсом.

Може бути порожнім, якщо підключення здійснюється через DNS.
main
(обов'язково)
integer Чи використовується інтерфейс за замовчуванням на хості. Лише один інтерфейс певного типу може бути встановлений за замовчуванням на хості.

Можливі значення:
0 - не за замовчуванням;
1 - за замовчуванням.
порт
(required)
string Номер порту, який використовується інтерфейсом. Може містити макроси користувача.
тип
(required)
integer Тип інтерфейсу.

Можливі значення:
1 - агент;
2 - SNMP;
3 - IPMI;
4 - JMX.
useip
(required)
integer Чи має здійснюватися з’єднання через IP.

Можливі значення:
0 - підключитися за допомогою імені хоста DNS;
1 - підключитися за допомогою IP-адреси хоста для цього інтерфейсу хоста.

Зауважте, що для деяких методів (оновлення, видалення) комбінація обов’язкових/необов’язкових параметрів відрізняється.

Тег деталей

Об'єкт деталей має такі властивості.

Властивість Тип Опис
version
(required)
integer Версія інтерфейсу SNMP.

Можливі значення:
1 – SNMPv1;
2 – SNMPv2c;
3 – SNMPv3
bulk integer Чи використовувати масові запити SNMP.

Можливі значення:
0 - не використовувати масові запити;
1 - (за замовчуванням) - використовувати масові запити.
community string Спільнота SNMP (обов'язково). Використовується лише інтерфейсами SNMPv1 та SNMPv2.
securityname string Назва безпеки SNMPv3. Використовується лише інтерфейсами SNMPv3.
securitylevel integer Рівень безпеки SNMPv3. Використовується лише інтерфейсами SNMPv3.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
authpassphrase string SNMPv3 пароль автентифікації. Використовується лише інтерфейсами SNMPv3.
privpassphrase string SNMPv3 пароль конфіденційності. Використовується лише інтерфейсами SNMPv3.
authprotocol integer Протокол автентифікації SNMPv3. Використовується лише інтерфейсами SNMPv3.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;<br >4 - SHA384;
5 - SHA512.
privprotocol integer SNMPv3 протокол конфіденційності. Використовується лише інтерфейсами SNMPv3.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;<br >4 - AES192C;
5 - AES256C.
contextname string SNMPv3 ім'я контексту. Використовується лише інтерфейсами SNMPv3.