zabbix_server

Розділ: Команди обслуговування (8)
Оновлено: 04.09.2020
Покажчик Повернутися до основного вмісту


 

ІМ'Я

zabbix_server - сервіс Zabbix сервер  

СИНТАКСИС

zabbix_server [-c config-file]
zabbix_server [-c config-file] -R runtime-option
zabbix_server -h
zabbix_server -V  

ОПИС

zabbix_server є базовою службою програмного забезпечення Zabbix.  

ПАРАМЕТРИ

-c, --config config-file Використовуйте альтернативний config-file замість стандартного.

-f, --foreground Запустіть Zabbix сервер на передньому плані.

-R, --runtime-control runtime-option Виконуйте адміністративні функції згідно з runtime-option.

*-h, --help** Відобразити цю довідку і вийти.

-V, --version Вивести версію і вийти.

Приклади запуску сервера Zabbix з параметрами командного рядка:

zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf
       zabbix_server --help
       zabbix_server -V

RUNTIME CONTROL

Параметри керування виконанням

config_cache_reload Перезавантажити кеш конфігурації. Ігнорується, якщо зараз завантажується кеш. Файл конфігурації за замовчуванням (якщо не вказано параметр -c) використовуватиметься для пошуку файлу PID, а сигнал буде надіслано до процесу, зазначеного у файлі PID.

snmp_cache_reload Перезавантажте кеш SNMP.

housekeeper_execute Запустити housekeeper. Ігнорується, якщо зараз запущений housekeeper.

trigger_housekeeper_execute Запустити процедуру обслуговування тригера. Ігнорується, якщо наразі виконується процедура обслуговування тригера.

diaginfo[=section] Реєстрація внутрішньої діагностичної інформації вказаного розділу. Розділ може бути historycache, preprocessing, alerting, lld, valuecache. За замовчуванням реєструється діагностична інформація всіх розділів.

ha_status Журнал стану кластера високої доступності (HA).

ha_remove_node[=target] Видалити вузол високої доступності (HA), указаний за його назвою або ідентифікатором. Зверніть увагу, що активні/резервні вузли не можна видалити.

ha_set_failover_delay[=затримка] Установіть затримку відновлення після відмови високої доступності (HA). Підтримуються суфікси часу, напр. 10s, 1m.

proxy_config_cache_reload[=target] Перезавантажте кеш конфігурації проксі.

secrets_reload Перезавантажте секрети із Vault.

service_cache_reload Перезавантажте кеш диспетчера служб.

snmp_cache_reload Перезавантажте кеш SNMP, очистіть властивості SNMP (час роботи рушія, завантаження рушія, ідентифікатор рушія, облікові дані) для всіх хостів.

prof_enable[=target] Увімкнути профілювання. Впливає на всі процеси, якщо ціль не вказано. Увімкнене профілювання надає деталі всіх rwlocks/mutexes за назвою функції. Підтримується з Zabbix 6.0.13.

prof_disable[=target] Вимкнути профілювання. Впливає на всі процеси, якщо ціль не вказано. Підтримується з Zabbix 6.0.13.

log_level_increase[=target] Підвищити рівень журналу, впливає на всі процеси, якщо ціль не вказано

log_level_decrease[=target] Зниження рівня журналу, впливає на всі процеси, якщо ціль не вказано

 

Цілі контролю рівня журналу

process-type Усі процеси вказаного типу (alerter, alert manager,configuration syncer, discoverer, escalator, history syncer,housekeeper, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller,java poller, lld manager, lld worker, poller, preprocessing manager,preprocessing worker, proxy poller, self-monitoring, snmp trapper,task manager, timer, trapper, unreachable poller, vmware collector)

process-type,N Тип і номер процесу (наприклад, poller, 3)

pid Ідентифікатор процесу, до 65535. Для більших значень укажіть ціль як "process-type,N"

ФАЙЛИ

/usr/local/etc/zabbix_server.conf Розташування файлу конфігурації Zabbix серверу за замовчуванням (якщо не змінено під час компіляції).

 

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Документація https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8)  

АВТОР

Олексій Владишев <>


 

Покажчик

ІМ'Я

СИНТАКСИС

ОПИС

ПАРАМЕТРИ

ФАЙЛИ

ДИВ. ТАКОЖ

АВТОР


Цей документ створено 04 вересня 2020 року о 16:12:14 GMT